№57-6

СТЕНДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СВЕРДЛОВИННОЇ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ (СПГВ)

В.С. Фальштинський1, О.Г. Кошка1, В.І. Сулаєв1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 57:64-74

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.064

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є отримання даних, необхідних для обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля, на фізичній моделі у вигляді стендової установки.

Методи дослідження. Для імітації на стендових установках натурних умов експерименту газифікації вугільного пласта, аналітично встановлюються та вираховуються: геометричні масштаби, масштаби часу, швидкостей, щільності і тиску, масштабні коефіцієнти температур, тепловіддачі та теплопровідності, індикатори гідромеханічної, геометричної, механічної подібності та критерії гомохронності. Отримані геометричні та кількісні параметри моделі підземного газогенератора і матеріально-тепловий баланс процесу газифікації вугільного пласта по ділянках СПГВ, з урахуванням результатів розрахунку критеріїв подібності експерименту використовуються при обладнанні стендової установки для конкретних гірничо-геологічних умов.

Результати.Для обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в конкретних гірничо-геологічних умовах родовища створена наземна стендова установка підземної газифікації вугілля, що дозволяє імітувати натурні умови газифікації вугільного пласта і розроблена методика проведення досліджень при моделюванні процесів підземної газифікації вугілля. Вона передбачає підготовку моделі до експерименту шляхом формування підошви, покрівлі пласта і самого вугільного пласта з фактичного матеріалу, відібраного в шахті і створення у вугільному пласті каналів для подачі дуття, розпалювання, безпосередньо газифікації вугільного пласта і відведення газів.

Наукова новизна.Використання стендової установки  для моделювання процесів підземної газифікації вугілля, та її можливості, дозволяють експериментальним шляхом отримати нові залежності, обґрунтувати оптимальні і безпечні параметри даної технології.

Практичне значення. Використання, при обґрунтуванні параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля, для конкретних гірничо-геологічних умов родовища її фізичної моделі, у вигляді стендової установки, дозволяє зберегти значні кошти та запобігти можливих помилок при проведені натурних досліджень і впровадженні даної технології у виробництво.

Ключові слова: свердловинна підземна газифікація вугілля, стендова установка, дослідження, імітація натурних умов, моделювання.

Перелік посилань

  1. Колоколов, О.В., Табаченко, Н.М., & Эйшинский, А.М. (2000).Теория и практика термохимической технологии добычи и переработки угля. Монография. Национальная горная академия. Днепропетровск.
  2. Савостьянов, О.В., Фальштинський, В.С., Дичковський, Р.О., & Руських, В.В. (2007). Механізм поведінки породної товщі при свердловинній підземній газифікації тонких вугільних пластів. Науковий вісник НГУ, (10), 12-16.
  3. Falchtynskyy, V. S., Dychkovskyi, R.О., Lozynskyi, V.G., & Saik,P.B. (2012). ResearchanAdaptationProcessesoftheSystem«RockandCoalMassif – Underground Gasgenerator» on Stand Setting.InstytutGospodarkiSurowcamiminiralnymiienergiją Polskiejakademiinauk. SzkołaEksploatacjipodziemnej,(21). Krakow. 241-254.
  4. Lozynskyi, V.G., Dychkovskyi, R.О., Falshtynskyi, V. S., Saik,P.B. & MalanchukYe.Z. (2016). Experimental study of the influence of crossing the disjunctive geological faults on thermal regime of underground gasifier. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universsytetu, (5), 21-29.
  5. Фальштинський, В.С., Дичковський, Р.О., Табаченко, М.М., Кошка, Д.О., & Сулаєв, В.І. (2008). Штучна герметизація порід покрівлі і вигазованого простору при свердловинній підземній газифікації вугілля. Науковий вісник НГУ, (10), 16-23.