№67-08

Prospects of using metallized pellets as aggregates for heavy concretes

H. Ivanova1, K. Zhabchyk1

Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2021, 67:96-103

https://doi.org/10.33271/crpnmu/67.096

Full text (PDF)

ABSTRACT

Purpose. Analyzing possibilities of using various types metallized pellets as a large aggregate for the heavy concrete production for radiation protection particularly.

The methods. The existing agglomeration technologies are analyzed. They are following: briquetting, pelletizing and high-temperature processes. The pellets production technology (the most rational non-firing) allows to obtain a fractionated spherical material from finely dispersed materials containing iron (about 60 - 68%). Replacing part of the coarse aggregate using metallized pellets will increase the strength and density of concrete, which is proportional to its ability to absorb γ-radiation. Samples are concrete cubes (size of 10 × 10 × 10 cm), made according to ДСТУБВ.2.7-114-2002 and exposured during 28 days to acquire a grade strength.

Findings. For the experiment 2 batches of concrete mixture were made. For preparing the batch, the required amount of M400 cement, sand and coarse aggregate for testing was weighed using an electronic balance.Crushed stone was used as coarse aggregate for the first batch, and for the second batch crushed stone and pellets were used. The mixture’s reserve ratio was 20%, the fraction of crushed stone was 20-40 mm, pellets of “Poltava Mining and Processing Plant (Ferrexpo Poltava Mining)” with an average diameter of 15 mm were also used.

The originalityIt is proposed to replace part of the coarse aggregate using metallized pellets, which gave the so-called "uniform heterogeneity" of the concrete mixture, increased the density, which is proportional to the concrete ability to absorb γ-radiation, and improved the strength properties of concrete samples as a result.

Practical significanceIt was found that replacing a part of the coarse aggregate using pellets increases the strength of hardened concrete by 36%, and a sufficiently high pellets’ Ferum content (65%) allows us to consider the prospect of their use for radiation protection concrete the construction of structural elements of strategic facilities. Using pellets obtained from waste (sludge and slag) will expand not only the range of building materials, but also the areas of their use, and reduce the burden on the environment.

Keywords: metallized pellets, concretes for radiation protection, slags, sludge, industrial waste, agglomeration technologies, samples, strength, density.

References

 1. Materialy iz otkhodov metallurgii. (2013, December 11). Politekhnicheskiy zhurnal Metal Journal
  https://www.metaljournal.com.ua/materials-from-metallurgical-wastes/
 2. Ivanova, A.P., & Trufanova O.I. (2014). Analiz i perspektivy primeneniya effektivnykh resursosberegayushchikh tekhnologiy v proizvodstve betona. Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu zalіznichnogo transportu «Nauka ta progres transportu», 5(53), 150-156.
 3. Bersenev, I.S., Bersenev E.S., Kolyasnikov A.Yu., & Lopatin A.S. (2018). Proizvodstvo okatyshey kak sposob utilizatsii tekhnogennykh otkhodov. Chernaya metallurgiya. Byulleten' nauchno-tekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii, 1(3), 37-41.
 4. Bizhanov A. M. (2017). Obosnovanie vybora tekhnologii proizvodstva i issledovanie metallurgicheskikh svoystv briketov s tsel'yu povysheniya effektivnosti ikh ispol'zovaniya v ekstraktivnykh protsessakh chernoy metallurgii. (Diss. kand. tekhn. nauk). Moskva: MISiS.
 5. Korchevskiy, A.N., Nazimko, E.I., Samoylik, V.G., Serafimova, L.I., Zvyagintseva, N.A., Simonenko, V.I., & Kholodov, K.A. (2019). Okuskovanie mineral'nogo syr'ya i produktov ego pererabotki. Monografiya. Donetsk: GOUVPO «DONNTU».
 6. Khrystych, O.V. (2001). Beton elektrotekhnichnyi metalonasychenyi dlia zakhystu vid ionizuiuchykh vyprominiuvan. (Avtoref. dys. kand. tekhn. nauk). Kyiv: Nats. un-t bud-va i arkhit.
 7. Ivanova, A.P., Barsukova, S.O., Khalimendik, A.V., & Chumak, A.N. (2019) Analiz i perspektivy issledovaniy vliyaniya SVCh – izlucheniya na stroitel'nye rastvory i betony. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu ym. Akademyka V. Lazariana «Nauka ta prohres transportu», 3 (81), 121-129.
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2019_3_12
 8. Ferrexpo Poltava Mining. Istoriia. (2021). Ofitsiinyi sait Poltavskoho HZK.
  https://www.ferrexpo.ua/
 9. Betony vazhki. Tekhnichni umovy. (1997). DSTU B V.2.7-43-9, chynnyi vid 01.01.1997. Kyiv: Derzhkommistobuduvannia Ukrainy.
 10. Sumishi betonni. Metody vyprobuvan. (2002). DSTU B V.2.7-114-2002, chynnyi vid 31.01.2002 r. Kyiv: Derzhbud Ukrainy.

Innovation and technology

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Visitors

390583
Today
This month
Total
996
4230
390583