№57-8

ВИБІРРАЦІОНАЛЬНОЇСТРАТЕГІЇВИМІРЮВАННЯДЕТАЛЕЙНАКООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙМАШИНІMORA PRIMUS 564

О.О. Богданов1, В.В. Закора1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 57:88-96

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.088

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета.Розробка і аналіз стратегії вимірювання деталей на координатно-вимірювальній машині. Під стратегією розуміють стратегію вимірювання, що дозволяє проводити вимірювання параметрів з достатньою точністю і за короткий період часу.

Методи дослідженьбазувалися на теоретичній метрології при моделюванні інструментальних похибок засобів вимірювань, теоретичних основах технології приладобудування і машинобудування. Виміри проводилися в ручному і мікропроцесорному режимах з контролем геометричних розмірів деталей. При проведенні вимірювань використовувалася координатно-вимірювальна машина Mora Primus 564.

Результати досліджень.Широке використання верстатів з числовим програмним керуванням у виробництві збільшує вимоги до використовуваних засобів контролю, адекватною відповіддю стало використання в контролі координатно-вимірювальних машин. Розроблено кілька стратегій вимірювань геометричних розмірів деталей з використанням спеціального програмного забезпечення «INCA 3D». Проведено їх порівняльний аналіз. Визначено найбільш продуктивну стратегію контролю геометричних параметрів, яка забезпечує достатню точність.

Наукова новизна.Вперше запропоновано раціональна стратегія вимірювання деталей контактним методом на контрольно-вимірювальній машині. Застосування даної стратегії дозволить підвищити продуктивність і точність контролю деталей, знизить ризики виробника і споживача при приймальному контролі геометричних параметрів деталей складної форми.

Практичне значення.Програмна реалізація технології контактного методу вимірювань деталей на координатно-вимірювальній машині дозволяє обґрунтовано вибирати стратегію вимірювань на етапі контролю точності виготовлених виробів. Використання в навчальному процесі ручного і мікропроцесорного режиму вимірювання деталей на координатно-вимірювальній машині дозволить поліпшити знання та вміння, підвищити рівень компетенцій випускників вищих навчальних закладів в галузі технічних вимірювань і контролю деталей.

Ключові слова:координатно-вимірювальна машина, вимір, точність, контроль, стратегія, час вимірювання.

Перелік посилань

  1. Зубарев, Ю.М., Косаревский, С.В., & Ревин, Н.Н. (2011). Автоматизация координатных измерений: учебное пособие. СПб.: ПИМаш.
  2. Пекарш, А.И., Феоктистов, С.И., Колыханов, Д.Г., & Шпрот, В.И. (2011). Координатно-измерительные машины и комплексы. Наука и технологии в промышленности, (3). 36 – 47.
  3. Сурков, И.В., Гузеев, В.И., & Схиртладзе, А.Г. (2009). Автоматизированные методы и средства измерения, испытаний и контроля в машиностроении: учебное пособие. Челябинск: ЮУрГУ.
  4. Кристоф, Р., & Нейманн, Х.И. (2004). Мультисенсорные координатные измерения. Германия: Die Bibliothek der Technik.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot