№60-14

Обґрунтування раціонального місця установки екскаватора драглайна у вибої при його роботі з автосамоскидами

М.О. Чебанов1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:143-149

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.143

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета роботи. Обґрунтувати раціональне місце розташування екскаватора драглайна у вибої, при його роботі в комплексі з автосамоскидами, для зменшення кута загального повороту.

Об’єкт дослідження. Виймально навантажувальні роботи комплексів гірничотранспортного обладнання «драглайн+автосамоскид».

Предмет дослідження. Параметри вибою та місце установки драглайна у вибої.

Методика. Встановлення раціонального місця установки екскаватора драглайна у вибої, здійснювалось шляхом визначення загального кута повороту драглайну при різних положеннях. Алгоритм включає в себе аналіз науково-технічних публікацій, графоаналітичний метод для моделювання процесу роботи екскаватора драглайна в комплексі з автосамоскидом та метод математичного моделювання для встановлення залежності між місцем розташування екскаватора і кутом повороту.

Результати. Отримані формули визначення загального кута повороту драглайна, при його розташуванні на відстані В, 0,5А, 0,75А та А від верхньої бровки уступу. Встановлена залежність загального кута повороту драглайна від ширини заходки. Встановлено, що при ширині заходки від 16,5 м до 43 м значення загального кута повороту при різних положеннях екскаватора майже не змінюється. Раціональним положенням при роботі драглайна в комплексі з автосамоскидам, є розташування екскаватору на відстані 0,5А від верхньої бровки уступу.

Наукова новизна. Для визначення раціонального місця установки драглайна при його роботі в комплексі з автосамоскидами, розроблені дві нові формули визначення загального кута повороту для різних положень екскаватора у вибої. Вперше проаналізований вплив місця установки драглайну на загальний кут повороту, що дозволило визначити раціональне положення екскаватора у вибої.

Практична значимість. Розроблена методика дозволяє визначати раціональне місце розташування драглайна у вибої, для різних схем роботи екскаватора в комплексі з автосамоскидами, що дозволить оптимізувати робочий цикл екскаватора та підвищити його продуктивність.

Ключові слова: драглайн, кут повороту, автосамоскид, ширина заходки, вибій, раціональне місце розташування.

Перелік посилань:

  1. Собко, Б.Ю., Маєвський, А.М., & Чебанов, М.О. (2015) Встановлення залежності кута повороту від ширини заходки та висоти уступу, при розвантажуванні драглайна у автосамоскид. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 49, 81-86.
  2. Собко, Б.Ю., & Чебанов, М.О. (2017) Безпечні параметри вибою екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 52, 8-16.