№60-22

Дослідження зміни тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій

Т.М. Дубельт1

1Одеська державна академія будівництва і архітектури, Одеса, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:230-239

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.230

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Дослідити вплив організаційно-технологічних факторів на тривалість реконструкції житлових будинків перших масових серій з використанням комп’ютерних програм. За допомогою математичного моделювання описати аналітичні залежності та отримати їхнє графічне зображення. Дослідити залежності впливу факторів на показник тривалості реконструкції. Визначити мінімальні та максимальні значення тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій та чисельні значення факторів в області ефективних рішень, які зменшують тривалість виконання робіт.

Методика дослідження полягає  у створенні ряду абстрактних моделей, які імітують реконструкцію житлового будинку типової серії 1-4382.5-7 при одночасному впливі організаційно-технологічних факторів з різним рівнем варіювання. Вивчення фактичної реконструкції житлового будинку вимагає значних коштів та не дає змогу прослідкувати вплив факторів, оскільки представляє одну модель реконструкції. За допомогою математичного моделювання  за скороченим планом експерименту з мінімальною кількістю дослідів визначений взаємозв’язок між факторами та показником тривалості реконструкції абстрактних моделей. Результат описаний аналітичною формулою та зображений у вигляді діаграм залежностей.

Результати дослідження представлені діаграмами залежностей факторів та показника тривалості реконструкції, дозволили визначити вид функції залежності,міру впливу кожного з факторів, зони ефективних рішень при  одночасному впливі факторів.

Наукова новизна. Уперше за допомогою математичного моделювання  були встановлені залежності між факторами та показником тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій.

Практичне значення. Графічне зображення залежностей факторів від тривалості реконструкції дозволило визначити поєднання факторів, при яких тривалість реконструкції не перевищує допустиму. Результати  досліджень були використані для розробці рекомендації з реконструкції житлових будинків перших масових серій  в м. Миколаєві.

Ключові слова: організаційно-технологічніфактори, абстрактні моделі , рівні варіювання, діаграми залежностей, зони ефективних рішень.

Перелікпосилань:

  1. Житловий фонд України у 2010 році. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України.(2011).
  2. Куркин,А.П., Розенфельд, М.С., Неверов, А.Г., &Волошко, М.Н.(2012). Диагностика технического состояния жилых зданий. Луганск : Янтарь.
  3. Халтурина, Л.В. (2006).Опыт реконструкции пятиэтажных крупнопанельных жилых домов и его использование в курсовом проектировании. Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 1,59-60
  4. Перькова, М. А.(2013)Реконструкция типовых серий жилых зданий.Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска
    http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section009.html
  5. Архитектурное и инженерное бюро. Рига. Варианты перепланировки домов серии(2016). Retrievedfrom: http://www.parplanosana.lv/ru/paarplaanoshanas-varianti-177781/1-467a-serija-staraja-litovka#.Uxy1cT9_uSo
  6. Кодекс законів про працю України.№322-VIII (2019)
  7. Вознесенский, В.А., Кровяков, С.А., & Ляшенко, Т.В. (1999). Вычислительные эксперименты при оценке взаимосвязи показателей прочности, упругости и трещиностойкостиводонасыщенного бетона. Гидротехнические сооружения. Морские и речные порты, Сб. науч. тр. Одесса, 2, 11-16.