№61-01

Встановлення факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ

Б.Ю. Собко1, О.В. Ложніков1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 61:7-17

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.007

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Встановлення факторів впливу на вибір технологічних схем відпрацювання титан-цирконієвих родовищ і їх систематизація для розробки комплексної методики вибору ресурсозберігаючої технології.

Методика дослідження. Для вибору і систематизації факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ використані методи аналізу і систематизації. Для встановлення взаємозв'язку факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки та критеріїв оцінки їх ефективності використано аналітичний метод.

Результати досліджень. Виконані дослідження дозволили встановити, що фактори, які впливають на розробку обводненого титан-цирконієвого родовища, умовно можна розділити на дві групи: керовані та некеровані. Також встановлено, що некеровані фактори можна поділити на природні, які включають умови і місце розташування ділянки, а також керовані – створення проекту розробки і прийняття рішень.

Наукова новизна. Вперше виконана розширена систематизація факторів, що впливають на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ. Відмінність цієї класифікації від відомих полягає в тому, що встановлені фактори розділені на дві групи некерованих і керованих, між якими встановлено взаємозв'язок.

Практичне значення. Результати виконаних досліджень дозволяють зробити висновок, що на сьогодні вибір технологічної схеми розробки родовища проводиться на підставі оцінки техніко-економічних показників і майже не враховує показники ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища, що в подальшому призводить до природоохоронних проблем під час експлуатації кар’єру.

Ключові слова: відкрита розробка, фактори впливу, систематизація, обводнені родовища, технологічні схеми

Перелік посилань:

1. Cherniaiev, O.V. (2017). Systematization of the hard rock non-metallic mineral deposits for improvement of their mining technologies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 11–17.

2. Papic, L., & Kovacevic, S. (2016). Human Factor in Mining Machines Maintenance Operations. 2016 Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management (SMRLO), 456–465.
https://doi.org/10.1109/SMRLO.2016.80

3. Bukeikhanov, D.G., Lerman, B.D., Gabdullin, T.G., Galiyev, S.Z., & Siedin, V.F. (2018). Investigation of interrelationship of internal and external factors and parameters of ‘opencast’ system. In Mine Planning and Equipment Selection 2000 (pp. 33–38). Routledge.
https://doi.org/10.1201/9780203747124-6

4. Kennedy, B.A. (Ed.). (1990). Surface Mining, 2nd Edition. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (2nd ed.). Inc. Littleton, Colorado, USA.