№61-14

Аналіз застосування в будівельному виробництві адитивних технологій 3D-друку

Д.В. Лаухін1, Л.М.Дадіверіна1, О.М. Твердохліб2, І.М. Мацюк2

1 Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академіябудівництва та архітектури», Дніпро, Україна

2 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 61:163-177

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.163

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

МетаДослідженняспрямованінавизначеннянапрямівудосконаленняіснуючихметодівплануваннятаорганізаціїбудівництва, зурахуваннямвимогтаособливостейвикористанняадитивнихтехнологій3D-друку.

Методика досліджень. Виконано аналіз та класифікацію сучасних адитивних технологій 3D-друку, які успішно зарекомендували себе у світовій практиці будівельного виробництва. Розглянуто технічні характеристики 3D-друку, технології, матеріали, напрямки використання будівельних 3D-принтерів та вимоги до організації будівельних майданчиків.

Результати дослідження. Визначенофактори, які впливають на використання технологій 3D-друку в будівельному виробництві України. Аналіз основних характерних аспектів адитивного виробництва для будівництва дозволив визначити необхідні кроки для підвищення ефективності використання та виділити перспективні напрямки розвитку 3D-друку.

Наукова новизна. Зроблено висновок, що активне використання 3D-друку в будівництві – питання часу, це дозволить об'єднати новітні наукові розробки в галузях техніки, технології, матеріалознавства, архітектури, дизайну, конструювання та будівництва.

Практичне значення. Таке інтегрування в нову єдину інноваційну систему передбачає вирішення цілого пласту питань та проблем, пов'язаних із необхідністю вдосконалення методів планування, організації та управління будівельним виробництвом, які б дозволили ефективно використовувати новітні адитивні технології 3D-друку в Україні.

Ключові слова: адитивні технології; 3D-принтер; 3D-друк; планування та організація будівельного виробництва

Перелік посилань:

 1. Социальное жилье в регионе ЕЭК ООН. Модели, тенденции и вызовы. Европейская экономическая комиссия организации объединенных наций.(2018). https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.rus.pdf
 2. Savytskyi, M.V., Shatov, S.V., & Ozhyshchenko, O.A. (2016). 3D-printing of buld objects. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 3, 8–26.
 3. The 3D Printing Construction Market is Booming.Contact(n.d.) Retrieved from:
  https://www.3dnatives.com/en/3d-printing-construction-240120184/
 4. Текущая ситуация и перспективы применения 3D-печати в строительстве (3 DСР) в России и в мире. (n.d.) JSON.TV Retrieved from:
  http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/tekuschaya-situatsiya-i-perspektivy-primeneniya-3d-pechati-v-stroitelstve-3dcp-v-rossii-i-mire-20190726054004
 5. 3D-принтер друкування поверхонь будівельних об’єктів(2019) (ПатентNo137564)
 6. Савицький, M.В., Конопляник, О.Ю., Мислицька, А.О., Лясота, О.В. (2020). Визначення фізико-механічних характеристик бетонів для 3D-друку будівельних конструкцій. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури,2, 59–68.
  https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280420.64.622
 7. Грахов, В.П., Мохначев, С.А., & Бороздов, О.В. (2014). Влияние развития 3D-технологий на экономику строительства. Фундаментальные исследования, 11−12, 2673–2676.
 8. 13 лучших 3D-принтеров 2019 года. (n.d.) ЕРО3D. Retrieved from:
  https://epo3d.com/blog/76_13-luchshikh-stroitelnykh-3d-printerov-2019-g
 9. Абрамян, С.Г., & Илиев, А.Б. (2018). Современные строительные аддитивные технологии. Часть 2. Инженерный вестник Дона, 1, 43–49.
 10. Топ-10 инноваций в 3D-печати в строительстве. (n.d.) 3DPULSE. Retrieved from:
  https://www.3dpulse.ru/news/analitika/top-10-innovatsii-v-3d-pechati-v-stroitelstve/
 11. Construction 3D printing. (n.d.) Wikipedia.Retrieved from:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_3D_printing
 12. Новак, Т.., Хромняк, М., Секуля, Р., & Гао, Л. (2006). Простота окупается. ABB Review,1, 55–58.
 13. Лунева, Д. А., Кожевникова, Е. О., & Калошина, С. В. (2017). Применение 3D-печати в строительстве и перспективы ее развития. Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура8(1), 90-101.
 14. Zaiats, Y. L., Kravchunovska, T. S., Kovalov, V. V, & Kirnos, O. V. (2018). Risk level assessment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment. Scientific Bulletin of National Mining University, 2, 123-129.
  https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-2/24
 15. Заяць, Є. І., Дадіверіна, Л. М., & Мартиш, О. О. (2018). Фактори виникнення відмов у процесі будівництва. Вісник Придніпровської Державної Академії Будівництва Та Архітектури, (3), 29–35.
  https://doi.org/10.30838/j.bpsacea.2312.250918.29.193
 16. Чейз, P.Б., Эквилайн, Н.Дж., & Якобс,Р.Ф.(2004). Производственный и операционный менеджмент.Издательский дом «Вильямс».
 17. 3D Printing – Possibilities and Current Limitations. (n.d.)Retrieved from:
  https://www.spotlightmetal.com/3d-printing-possibilities-and-current-limitations-a-669410/
 18. Дадіверіна, Л.М., & Дадіверіна, Г.В. (2016). Методиобґрунтуванняпроектнихрішеньзорганізаціїбудівельнихмайданчиківпризведеннітареконструкціїбудинківіспоруд: навч. посіб.ПДАБА.
 19. 3D printing for construction and architecture projects: The Ultimate Guide 2020. (n.d.) Sculpteo. Retrieved from:
  https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/3d-printing-applications/construction-and-architecture/
 20. О применении 3D-технологий в строительстве.(n.d.)  Новые Зодчие. Retrieved fromhttp://www.n-zodchie.com/articles/3-D-technologii-v-stroitelstve.html
 21. What Construction 3D Printing Must Do Next.(n.d.) Fabbaloo. Retrieved from:
  https://www.fabbaloo.com/blog/2018/8/30/what-construction-3d-printing-must-do-next
 22. Печать домов строительным 3D-принтером. (n.d.).Top3Dshop. Retrieved from:
  https://top3dshop.ru/blog/3d-printing-houses-in-russia-china-europe-price-video.html
 23. Филипова Н.С. (2019) Аддитивная революция. Атомный эксперт. Retrieved from:
  http://atomicexpert.com