№62-18

Вплив відхилень розташування посудини шахтної підйомної установки на напружений стан головного гумотросового каната

Д.Л. Колосов1, О.І. Білоус2, Г.І. Танцура2, С.В. Онищенко1, О.М. Черниш1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

2Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:196-204

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.196

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Встановлення закономірностей впливу відхилень розташування посудини шахтної підйомної установки на напружений стан головного гумотросового тягового органа.

Методика дослідження полягає у використанні методів механіки шаруватих конструкцій з жорсткими та м’якими шарами для побудування аналітичних моделей взаємодії сталевих тросів, розташованих паралельно у одній площині в гумотросовому тяговому органі як композитній структурі, які взаємодіють між собою через шар гуми, та математичному моделюванні напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа з урахуванням відхилень розташування посудини шахтної підйомної машини від проектного положення.

Результати дослідження. Встановлено аналітичні залежності внутрішніх сил навантаження тросів, їх переміщень та кутів зсуву еластичного матеріалу, розташованого поміж тросами гумотросового тягового органа, що зумовлені впливом відхилень розташування посудини шахтної підйомної машини від проектного положення. Сформульовані умови міцності каната в замкненій аналітичній формі. Визначено допустимі відхилення вузла приєднання каната до посудини.

Наукова новизна полягає у встановленні аналітичних залежностейпараметрів напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа, що зумовлені впливом відхилень розташування посудини шахтної підйомної машини від проектного положення.

Практичне значення. Отримані залежності дозволяють визначати внутрішні силові фактори у тросах та гумовому прошарку як елементах композитного тягового органа, що приєднаний та знаходиться у взаємодії з посудиною шахтної підйомної установки, яка має відхилення від проектного положення. Уточнено механізм впливу схеми приєднання каната до елементів машини або споруди, що дозволяє більш обґрунтовано обирати параметри каната та підйомної машини. Усунена одна з проблем, пов’язаних із застосуванням плоских гумотросових канатів як головних канатів підйомних машин та ліфтів, що забезпечує умову міцності та безпеки використання плоских гумотросових канатів як головних канатів підйомної машини.

Ключові слова: шахтна підйомна установка, відхилення розташування посудини, гумотросовий тяговий орган,механіка шаруватих композитних структур, математична модель, аналітичне розв’язання,напружено-деформований стан.

Перелік посилань:

  1. Бельмас, И.В. (1993). Напряженное состояние резинотросовой ленты при произвольном повреждении тросов. Проблемы прочности и надежности машин, (6), 45-48.
  2. Бельмас, І.В., Колосов, Д.Л.,& Білоус, О.І. (2018). Взаємодія гумотросового каната з приводним барабаном. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Тематичний випуск. Машини і пластична деформація металу, 168-173.
  3. Бельмас, І.В.,& Колосов, Д.Л. (2008). Розподіл зусиль в причіпному пристрої плоского тягового органу. Математичне моделювання. Науковий журнал, (18), 33-35.
  4. Бельмас, І.В., Колосов, Д.Л., Данияров, Н.А., Танцура, А.І.,&Карсакова, А.Ж. (2013). Напряженное состояние плоской резинотросовой ленты на барабане подъемно-транспортной машины. Университет енбектері. Труды Карагандинского технического университета, (3), 75-77.
  5. Belmas, I., Kolosov, D., & Tantsura, G. (2017). The stress-strain state of the flat rope of hoisting engine with considering their technical state. Technical Sciences, Construction and Architecture, 191-196.
    http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6346