№63-07

Рекомендації щодо зменшення ризику професійних захворювань при використанні фільтрувальних респіраторів

С.І. Чеберячко1, Ю.І. Чеберячко1, О.В. Дерюгін 1, О.О. Шустов1, Д. В. Савельєв1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 63:74-87

https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.074

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Визначення професійних ризиків, пов’язаних виникненням професійних захворювань органів дихання в наслідку порушення умов експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) та розробки рекомендацій щодо підвищення рівня захисту працівників.

Методи. Для оцінки рівня ризику виникнення професійних захворювань при використанні фільтрувальних респіраторів використали методи «Risk score», HAZIDу відповідності до ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику.

Результати. Запропоновано швидкий, зрозумілий підхід до оцінки ризиків виникнення професійних захворювань для вибору засобів індивідуального захисту та під час їх експлуатації. Встановлено, що рівень ризику професійного захворювання на пневмоконіоз у гірників є категорично неприйнятним, що вимагає відповідного обґрунтування засобів індивідуального захисту органів дихання. Визначені основні помилки під час вибору фільтрувальних респіраторів та оцінено ризик їх виникнення професійного захворювання, надані рекомендації щодо їх усунення.

Наукова новизна. Зменшення професійних ризиків виникнення професійних захворювань органів дихання у працівників при виконанні професійних функцій - можливе тільки при використанні ефективного ЗІЗОД, яке базується на попередній перевірки придатності до антропометричних параметрів обличчя користувачів та до умов виробничого простору та навчанні правильного контролю і використання при виконанні професійних функцій.

Практична цінність. Показано, що відповідальність за забезпечення працівника якісними і придатними ЗІЗОД можливо розділити з виробником та залучаючи його до процесу організації захисту працівників. Передбачено можливість залучення виробників ЗІЗОД до забезпечення якісного захисту працівників з делегуванням їм частину відповідальності роботодавця, а головне такий підхід дозволить підвищити безпеку працівника на робочому місці.

Ключові слова: півмаска, фільтрувальний респіратор, ризик, пневмоконіоз, професійне захворювання.

Перелік посилань:

 1. Standard DIN EN 529:2006-01. Respiratory protective devices - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document; German version EN 529:2005.Retrieved from:
  https://www.beuth.de/en/standard/din-en-529/80137075.
 2. Respiratory Protection Equipment Market worth 7.28 Billion USD by 2022 Markets and Markets. 2017. Respiratory Protection Equipment Market by Product Type (Air-purifying Respirators, Supplied Air Respirators), End-use Industry (Healthcare & pharmaceuticals, Defense & Public Safety Services, Oil & Gas, Manufacturing, Mining) - Global Forecast to 2022. Retrieved from:
  https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/respiratory-protection-equipment.asp.
 3. Чеберячко, С. І., Чеберячко, Ю. І., Радчук, Д. І., & Дерюгін, О. В. (2020). Розрахунок коефіцієнта захисту фільтрувального респіратора з врахуванням підсосів по смузі обтюрації. Вісті Донецького Гірничого Інституту, 1(46), 232–239.
  https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-232-239
 4. Нагорна, А. М., Вітте, П. М., Соколова, М. П., Кононова, І. Г., Орехова, О. 3., & Мазур, В. В. (2012). Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугіль-ної промисловості та машинобудування України. Український Журнал з Проблем Медицини Праці, 3(31), 3–13.
  https://doi.org/10.33573/ujoh2012.03.003
 5. Aneziris, O. N., Papazoglou, I. A., Konstantinidou, M., & Nivolianitou, Z. (2014). Integrated risk assessment for LNG terminals. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 28, 23–35.
  https://doi.org/10.1016/j.jlp.2013.07.014
 6. Eraiyanbu, P., Anbalagan, M., Prabhu, R., Sirajudeen, I., Satheeshkumar, P. (2019). Hazards Measuring and Risk Controls in Textile Industry. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 8(5), 4976-4987.
  https://doi.org/:10.15680/IJIRSET.2019.0805017
 7. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work.Retrieved from:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31989L0391.
 8. Standard ISO 45001:2018(E). Occupational health and safety management systems. Requirement with guidance for use.Retrieved from:
  https://www.iso.org/standard/63787.html.
 9. Campbell, D. L., Coffey, C. C., & Lenhart, S. W. (2001). Respiratory Protection as a Function of Respirator Fitting Characteristics and Fit-Test Accuracy. AIHAJ - American Industrial Hygiene Association, 62(1), 36–44.
  https://doi.org/10.1080/15298660108984607
 10. Carrico, R. M., Coty, M. B., Goss, L. K., & LaJoie, A. S. (2007). Changing health care worker behavior in relation to respiratory disease transmission with a novel training approach that uses biosimulation. American Journal of Infection Control, 35(1), 14–19.
  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2005.12.013
 11. Bergman, M. S., Zhuang, Z., Hanson, D., Heimbuch, B. K., McDonald, M. J., Palmiero, A. J., Shaffer, R. E., Harnish, D., Husband, M., & Wander, J. D. (2014). Development of an Advanced Respirator Fit-Test Headform. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 11(2), 117–125.
  https://doi.org/10.1080/15459624.2013.816434
 12. He, X., Reponen, T., McKay, R. T., & Grinshpun, S. A. (2013). Effect of Particle Size on the Performance of an N95 Filtering Facepiece Respirator and a Surgical Mask at Various Breathing Conditions. Aerosol Science and Technology, 47(11), 1180–1187.
  https://doi.org/10.1080/02786826.2013.829209
 13. Bahloul, A., Mahdavi, A., Haghighat, F., & Ostiguy, C. (2014). Evaluation of N95 Filtering Facepiece Respirator Efficiency with Cyclic and Constant Flows. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 11(8), 499–508.
  https://doi.org/10.1080/15459624.2013.877590
 14. Beckman, S., Materna, B., Goldmacher, S., Zipprich, J., D’Alessandro, M., Novak, D., & Harrison, R. (2013). Evaluation of respiratory protection programs and practices in California hospitals during the 2009-2010 H1N1 influenza pandemic. American Journal of Infection Control, 41(11), 1024–1031.
  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2013.05.006
 15. Brown, L. M., Rogers, B., Buckheit, K., & Curran, J. P. (2018). Evaluation of 9 health care organizations’ respiratory protection programs and respiratory protective device practices: Implications for adoption of elastomerics. American Journal of Infection Control, 46(3), 350–352.
  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2017.09.002
 16. Balazy, A., Toivola, M., Reponen, T., Podgórski, A., Zimmer, A., & Grinshpun, S. A. (2005). Manikin-Based Performance Evaluation of N95 Filtering-Facepiece Respirators Challenged with Nanoparticles. The Annals of Occupational Hygiene, 50(3), 259–269.
  https://doi.org/10.1093/annhyg/mei058
 17. Rengasamy, S., & Eimer, B. C. (2011). Total Inward Leakage of Nanoparticles Through Filtering Facepiece Respirators. The Annals of Occupational Hygiene, 55(3), 253–263.
  https://doi.org/10.1093/annhyg/meq096
 18. Chen, C. C., & Willeke, K. (1992). Characteristics of face seal leakage in filtering facepieces. American Industrial Hygiene Association Journal, 53(9), 533–539.
  https://doi.org/10.1080/15298669291360120
 19. Franna, R., & Gaspar, R. M. (2011). Expectation Hypothesis Bias: Risk Aversion versus Stochastic Adjustments. SSRN Electronic Journal, 1.
  https://doi.org/10.2139/ssrn.2417268
 20. Yaron,А., Bansal,R. (2004). Risks for the long run: A potential resolution of asset pricing puzzles. Journal of Finance,59, 1481-1509.
  https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00670.x
 21. Standard ISO/IEC 73:2009, Risk management – Vocabulary, International Organization for Standardization.Retrievedfrom: https://www.iso.org/standard/44651.html.
 22. Standard ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines, International Organization for Standardization.Retrieved from:
  https://www.iso.org/standard/43170.html.
 23. Standard ISO/IEC GUIDE 51:2014 Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards.Retrieved from: https://www.iso.org/standard/53940.html.
 24. Standard ISO/IEC 31010:2009 - Risk management - Risk assessment techniques.Retrieved from: https://www.iso.org/standard/51073.html.
 25. StandardBS EN ISO 8800:2004, Occupational health and safety management systems - Guide.Retrieved from: https://pozhproekt.ru/nsis/bs/management/BS-8800-2004.pdf.
 26. Graveling, R., Sanchez-Jimenez, A., Lewis, C., & Groat, S. (2011). Protecting Respiratory Health: What Should be the Constituents of an Effective RPE Programme? The Annals of Occupational Hygiene, 55(3), 230–238.
  https://doi.org/10.1093/annhyg/meq098
 27. Babets, Y. K., Bielov, O. P., Shustov, O. O., Barna, T. V., & Adamchuk, A. A. (2019). The development of technological solutions on mining and processing brown coal to improve its quality. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 36–44.
  https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-6/6