№69-21

Моніторинг та оперативний контроль утвореннягазових гідратів у дегазаційних газопроводах

Л.Н. Ширін1, Р.Р. Єгорченко1, В.О. Таран1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 69:243-253

https://doi.org/10.33271/crpnmu/69.243

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Створення методики оперативного визначення зон механічних і рідинних відкладень в деформованих ділянках шахтних дегазаційних газопроводах для попередження процесу гідратоутворення та підвищення їх пропускної здатності.

Методика дослідження. Розглянуто особливості моніторингу технічного стану шахтних дегазаційних систем (ШДС), а також методичний супровід для оперативного контролю зон їх утворення в реальних умовах шахтного середовища. Визначено підходи до оцінки, контролю та методів прогнозування зон утворення газових гідратів під впливом специфічних факторів шахтного середовища та розроблено інноваційні технічні рішення для підвищення пропускної здатності дегазаційної системи.

Результати дослідження. За результатами оцінки сучасних тенденцій у галузі моніторингу та прогнозування зон утворення газових гідратів встановлено, що в зарубіжній практиці впроваджується принципово новий підхід до забезпечення безаварійної експлуатації трубопровідного транспорту. Розроблено методику моделювання процесу гідратоутворення в деформованих дегазаційних газопроводах в умовах невизначеності та запропоновані технічні рішення для підвищення експлуатаційних показників ШДС.

Наукова новизна. Обґрунтовані інноваційні технічні рішення щодо модернізації діючих дегазаційних систем для підвищення пропускної спроможності шахтних трубопроводів та прогнозування зон утворення кристалічних газових гідратів в процесі транспортування метаноповітряної суміші (МПС) від свердловин до вакуум-насосних станцій.

Практичне значення. Розроблено програму і методику проведення моніторингу та діагностики шахтних дегазаційних газопроводів з використанням інноваційних технічних рішень для оперативного визначення місць утворення газових гідратів та підвищення пропускної спроможності при поточній експлуатації.

Ключові слова: дегазація, підземний вакуумний газопровід, метаноповітряна суміш, моніторинг,газогідрати, пропускна спроможність.

Перелік посилань

1. Розгонюк, В.В., Руднік, А.А., & Коломєєв, В.М. (2001). Довідник працівника газотранспортного підприємства. Росток.

2. СТП 320.30019801.018-2000. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів.

3. Макогон,Ю.Ф. (1985). Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование. Недра.

4. Прахова,М. Ю., Краснов,А. Н., & Хорошавина,Е.А. (2017). Аналіз методів діагностування гідратоутворення у шлейфах. Електронний журнал №1 "Нафтогазова справа". 77-94.

5. Ширін, Л.Н., & Литвин, А.Д. (2016). Попередження та оперативний контроль утворення гідратів у дегазаційних трубопроводах.Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі, геотехніці та енергетиці. 255- 259.

6. Мазур,М.П., & Побережний,Л.Я. (2014). Моделювання процесів гідратоутворення під час транспортування газу. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 4, 26-32.

7. Химко, М.П., Дацюк, А.В., Фролов, В.А., & Пономарьов, Ю.В. (2007). Довідник інженера диспетчерської служби. ВАТ УЦЕБОПнафтогаз.

8. Ширін, Л.Н., Єгорченко, Р.Р., & Сергієнко, М.І. (2021). Особливості діагностики технічного стану транспортно – технологічної системи «шахтний газопровід – гірнича виробка. Науково–технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»,6, 28-37.
https://doi.org/10.20535/2707-2096.6.2021.241823

9. Бондарев,Э.А., Габышева,Л.Н., & Каниболотский,М.А.(1982).Моделирование образования гидратов при движении газа в трубах.Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа,5,105-112.

10. Аргунова,К.К., Бондарев,Э.А., & Рожин,И.И. (2011). Математические модели образования гидратов в газовых скважинах.Криосфера Земли,15(1),65-69.

11. Хайруллин, М. Х., Шамсиев, М. Н., Морозов, П. Е., & Тулупов, Л. А. (2008). Моделирование гидратообразования в стволе вертикальной газовой скважины. Вычислительные технологии13(5), 88-94.

12. Ширін, Л.Н., Барташевський, С.Є., & Єгорченко, Р.Р. (2021). Особливості моніторингу та пітримки технічного стану шахтних дегазаційних газопроводів в умовах інтенсифікації гірничих робіт. Збірник наукових праць НГУ, 67, 153-164
https://doi.org/10.33271/crpnmu/67.153

13. Bethune, J.D.. (2009). Engineering Design and Graphics with Solid Works. Upper Saddle River: Prentice Hall.

14. Побережний,Л.Я., & Мазур,М.П. (2013). Особливості корозії промислових трубопроводів під дією газогідратів. Вісник СНУ,13(202),167-177.

15. Новиков,Л.А.(2008). Математическая модель движения турбулентного потока газовзвеси в дегазационном трубопроводе. Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр., 76, 126-131.

16. Product Data Sheet: Rosemount™ 3051. Pressure Transmitter. (2017). 00813-0100-4001, Rev TA.
https://www.instrumart.com/assets/rosemount_3051_datasheet.pdf

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

284673
Сьогодні
За місяць
Усього
159
1406
284673

slot gacor slot online idn slot