№70-16

Утилізація багатошарової полімерної упаковки дой-пак

О.О. Борисовська1, В.М. Бовсуновський1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 70:171-181

https://doi.org/10.33271/crpnmu/70.171

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

МетаМетою даної роботи є дослідження асортименту полімерної багатошарової комбінованої упаковки дой-пак у торгівельних мережах та пошук можливих шляхів вирішення проблеми її утилізації.

МетодологіяДослідження асортименту полімерної багатошарової упаковкидой-пак у торгівельних мережах м. Дніпро проводилися шляхом відбору 20 різних груп товарів у трьох найбільших торгівельних мережах м. Дніпро – АТБ, Сільпо та Варус. Склад комбінованої упаковки встановлювався шляхом вивчення відповідного маркування. Дослідження властивостей подрібненої полімерної багатошарової упаковкидой-пак виконувались за допомогою мікроскопу.

Наукова новизна. Встановлено, що комбінована полімерна упаковка дой-пак, що використовується у торгівельних мережах м. Дніпро, в основному складається зкомбінованого поліетилену (55-60%), комбінованого поліпропілену (20%), комбінованого паперу (5%), комбінованого поліпропілену з алюмінієм та поліетилентерефталатом (1% в мережі «Сільпо»), комбінованого поліетилену з поліетилентерефталатом (1% в мережі «АТБ»), а також таких видів пакування, де відсутнє маркування або є позначка «7 OTHER» (14-19%).Після дроблення упаковки дой-пак до фракцій розміром менше 200 мкм частина алюмінієвого шару залишається з’єднаною  з пластиковою частиною, що ускладнює подальшу переробку. Оптимальна температура для переробки досліджуваних відходів методом екструзії залежить вид складу відходів і для варіанту поліетилен або поліетилен + поліпропілен становить +190−230 ⁰С.

ВисновкиПереробка полімерної багатошарової комбінованої упаковки дой-пак є складним технологічним процесом, на успішність якого впливає велика кількість факторів (несумісні між собою полімери в різних шарах однієї плівки; адгезивні добавки, що змінюють властивості полімерів; непластикові шари – алюміній та папір) і не останню роль у цьому відіграє склад упаковки та її чистота. Внаслідок того, що в нашій країні відсутня система збору та вторинної переробки подібного пакування, основна частина пластикових відходів після використання потрапляє в навколишнє середовище, і зокрема – в водні екосистеми. Існує ймовірність того, що полімерна багатошарова комбінована упаковка дой-пак є джерелом забруднення водного середовища мікропластиком. Запропонований метод переробки полімерної багатошарової упаковки дой-пак, що включає подрібнення та подальшу екструзію або термоформування. Рішенням проблеми могла би стати розширена відповідальність виробника, адже ця система вже на етапі виробництва продукції спонукає виробників враховувати екологічні наслідки, завдяки чому скорочується утворення відходів і підвищується ступінь переробки упаковки за рахунок обов'язкової утилізації випущених товарів та обов'язкового збору використаних товарів. Впровадження такої стратегії в Україні змусило би виробників комбінованої полімерної упаковки дой-пак переглянути технічні характеристики своєї продукції і зробити її більш придатною для вторинної переробки.

Ключові слова: відходи,багатошарова комбінована упаковка дой-пак, вторинна переробка, забруднення довкілля, розширена відповідальність виробника.

Перелік посилань

1. Jean-Luc Voisin. (n.d.). The different types of packaging.Retrieved August 25, 2022, from
http://surl.li/aoayr

2. Thimonnier created Doypack®.(n.d.).Retrieved August 25, 2022, from
http://surl.li/awaha

3. Гонопольский, А. А. (2013). Анализ надежности оборудования для переработки отходов производства и потребления композиционных слоистых упаковочных материалов. Известия МГТУ МАМИ, 2 (3(17)), 231–237.

4. Бахтина, И. С. (2019). От производителя зависит многое. Твердыебытовыеотходы. 4(154), 46-47.

5. The CreaSolv® Process. (n.d.)Retrieved August 25, 2022, from
https://www.creacycle.de/en/the-process.html/

6. Piccolo’s launching Europe’s first 100% recyclable baby food pouch. (n.d.). Retrieved August 25, 2022, fromhttp://surl.li/awrlc. (дата звернення: 25.08.2022).

7. Страшнова, С. Б. (2017). Параметризация процесса пиролиза при вторичной переработке пищевых многослойных полимерных упаковок. Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства. Сборник научных трудов по материалам V Международной научной экологической конференции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ, Краснодар, 28–30  марта 2017 г. Краснодар, 104-106.

8. Пищулин, И. (2013). Рециклинг сложных пленок. Пластикс, 7(125), 38-44.

9. Фортуна, М.В., & Борисовська, О.О. (2021). Оцінка забруднення водного середовища мікропластиком. Збірник наукових праць НГУ, 65, 195-206.
https://doi.org/10.33271/crpnmu/65.195

10. Директива № 94/62/ЕС Європейського Парламенту та Ради про упаковку та відходи від упаковки (2018). Верховна Рада України. RetrievedAugust25, 2022, from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b05#Text

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

284638
Сьогодні
За місяць
Усього
124
1371
284638

slot gacor slot online idn slot