Про журнал

Редакційна Рада збірника:

акад. НАН України, д.т.н.,
проф. Г.Г. Півняк
чл.-кор. НАН України, д.т.н.,
проф. О.С. Бешта
д.т.н., проф.
Р.О. Дичковський
д.т.н., проф.
Б.Ю. Собко

Редакція:

Головний редактор – д.т.н., проф. Б.Ю. Собко
Заступник редактора – к.т.н., доц. О.О. Шустов
Відповідальний секретар – к.т.н. А.А. Адамчук

Експертно-редакційна колегія:

Гірництво

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані
технології та робототехніка

Технології захисту
навколишнього середовища

Науки про Землю

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Нафтогазова інженерія
та технології

Матеріалознавство та
галузеве машинобудування

Прикладна механіка, будівництво
та цивільна інженерія

Закордонні члени
редакційної колегії:

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

390578
Сьогодні
За місяць
Усього
991
4225
390578