№57-12

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПРОМИСЛОВОЇ МЕХАНІЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

О.В. Безщасний1, О.В. Столбченко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 57:139-148

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.139

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є створення алгоритму оперативного розрахунку і планування вентиляційних систем діючих шахт для науково обґрунтованого вибору варіантів розвитку шахтної вентиляційної мережі і заходів щодо поліпшення провітрювання шахти.

Методи дослідження. Наведено опис програми VentProm, яка призначена для створення, поповнення та коригування бази даних аеродинамічних і енергетичних характеристик промислових вентиляторів, вибору і визначення їх фактичних режимів роботи.

Рішення завдань виконується в віконних формах, перехід між якими здійснюється за допомоги команд меню або кнопок швидкого доступу.

Результати. Розроблено алгоритм розрахунку необхідного для провітрювання промислового підприємства витрат повітря і напору вентилятора, згідно діючих нормативних документів. Наведено опис програми VentProm, яка призначена для створення, поповнення та коригування бази даних аеродинамічних і енергетичних характеристик промислових вентиляторів, вибору і визначення їх фактичних режимів роботи.

Наукова новизна розроблена програма VentProm, вирішує наступні завдання:розрахунок необхідної для провітрювання витрати повітря, розрахунок напору вентилятора, вибір вентилятора, визначення фактичних параметрів вентилятору;створення, поповнення та коригування БД аеродинамічних характеристик вентиляторів;перегляд, коригування та друк результатів розрахунку.

Практичне значення. Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що використання розробленого алгоритму дозволяє підвищити ефективність вентиляції діючих шахт в процесі ведення гірничих робіт за рахунок науково обґрунтованого вибору заходів щодо вдосконалення шахтної вентиляційної мережі; впровадження результатів оптимізації розподілу повітря в шахтній вентиляційній мережі дозволяє тільки за рахунок внутрішньошахтних резервів повітря підвищити забезпеченість об'єктів провітрювання повітрям, і тим самим підвищити безпеку, покращити санітарно-гігієнічні умови праці гірників.

Ключові слова: алгоритм розрахунку, вентиляційна мережа, вибір вентилятора, база даних.

Перелік посилань

  1. Опалення, вентиляція та кондиціонування. (2013) ДБН В.2.5-67:2013. Київ:Регіон України.
  2. Бессчастный, А.В., Марченко, В.Г.,&Столбченко Е.В. (2018) Разработка программного обеспечения выбора вентилятора главного проветривания. Збірник науковихпрацьНаціонального гірничого університету, 53, 264-270.
  3. Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (2011) ДСТУ БEN 13779:2011  (EN 13779:2007, IDT).
  4. Ананьев, В.А., Балуева, Л.Н., Гальперин, А.Д., Городов, А.К., Еремин, М.Ю., Звягинцева, С.М., Мурашко, В.Н., & Седых, И.В. (2003). Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Издательство ЗАО «Интердиалект», евроклимат.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot