№57-14

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНГРЕДІЄНТІВ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВНУТРІШНІХ МАЙДАНЧИКІВ

М.М. Біляєв1, Т.І. Русакова2

1Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, Дніпро, Україна

2Дніпровський національний університет імені О. Гончара, Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 57:158-168

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.158

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є розрахунок сумарного показника забруднення та ризику виникнення хронічної інтоксикації робітників в залежності від рівня концентрації шкідливих речовин на майданчиках промислового підприємства.

Методи дослідження.Для моделювання використовується двомірне рівняння масопереносу осереднене по висоті переносу домішки, яке описує розсіювання викидів діоксиду сірки, водяної пари і сірчаної кислоти під дією вітру і атмосферної дифузії. Також використовуються рівняння, які враховують зміну концентрації діоксиду сірки за рахунок утворення сірчаної кислоти  і зміни її концентрації за рахунок хімічної трансформації діоксиду сірки. Додатково враховується процес взаємодії діоксиду сірки з аміаком, який міститься в повітряному середовищі промислового підприємства. Для чисельного інтегрування рівнянь масопереносу використовується неявна різницева схема.

Результати.Проведено розрахунок показника забруднення в робочих зонах на промислових майданчиках та на території підприємства як для конкретної домішки, так з урахуванням комплексу сполук, що потрапляють в повітря з викидами промислового підприємства. Встановлено, що його середнє значення показника забруднення перевищує в 6,8 разів. Розраховано ризик хронічної інтоксикації діоксидом сірки на території заводу ДМЗ ЄВРАЗ, через один рік ризик хронічної інтоксикації діоксидом сірки робітників підприємства в середньому складає 12 %, а через 10 років 57 %.

Наукова новизна.Розроблено метод чисельного розрахунку концентрації домішки в робочих зонах на майданчиках промислового підприємства на основі двомірного рівняння масопереносу з урахуванням взаємного впливу різної кількості джерел забруднення та хімічної трансформації домішки в атмосферному повітрі.

Практична значимість.Створено комплекс програм, що дозволяє проводити обчислювальні експерименти при оцінці безпечних умов праці на промислових майданчиках та загального рівня забруднення атмосферного повітря підприємства.

Ключові слова:концентрація забруднення, промисловий майданчик, показник забруднення, ризик інтоксикації.

Перелік посилань

1. Алымов, В.Т., & Тарасова Н.П. (2004). Техногенный риск. Москва: ИКЦ «Академкнига».

2. Згуровский, М.З., Скопецкий, В.В., Хрущ, В.К., & Беляев, Н.Н. (1997). Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. Київ: Наукова думка.

3. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації МОЗ (2007) Наказ №184 від 13.04.2007 р. Київ.

4. Biliaiev, M.М., Rusakova, T.I., Kolesnik, V.Ye., & Pavlichenko, А.V. (2017). Determination of areas of atmospheric air pollution by sulfur oxide emissions from mining and metallurgical and energy generating enterprises. Науковий вісник Національного гірничого університету, 3, 100–106.

5. Shao, C., Yang, J., Tian, X., Ju, M., & Huang, L. (2013). Integrated Environmental Risk Assessment and Whole-Process Management System in Chemical Industry Parks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(4), 1609–1630.

https://doi.org/10.3390/ijerph10041609

6. Gallagher, J., Gill, L. W., & McNabola, A. (2013). The passive control of air pollution exposure in Dublin, Ireland: A combined measurement and modelling case study. Science of The Total Environment, 458-460, 331–343.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.079

7. Gibson, M. D., Kundu, S., & Satish, M. (2013). Dispersion model evaluation of PM2.5, NOX and SO2 from point and major line sources in Nova Scotia, Canada using AERMODGaussian plume air ispersion model, Atmospheric Pollution Research, 4(2), 157–167.

https://doi.org/10.5094/apr.2013.016

8. Nechausov, A.S. (2016) The information model of the system for local atmospheric air pollution monitoring.Системиобробкиінформації, 2(139),190–195.

9. Shupranova, L. V., Khlopova, V. M., & Kharytonov, M. M. (2013). Air Pollution Assessment in the Dnepropetrovsk Industrial Megapolice of Ukraine. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 101–104.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-5577-2_17

10. Thepanondh, S., & Toruksa, W. (2011). Proximity analysis of air pollution exposure and its potential risk. Journal of Environmental Monitoring, 13(5), 1264.

https://doi.org/10.1039/c0em00486c

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot