№57-5

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗРОБКИ ОБВОДНЕНОГО КАР’ЄРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЛАВУЧОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ

Б.Ю. Собко1, О.В. Ложніков1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 57:55-63

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.055

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета.Встановлення основних параметрів розробки обводненого кар’єра під час включення у технологічний процес плаваючої фабрики мокрого збагачення.

Методика дослідження.Аналітичний метод досліджень застосовувався при встановленні основних параметрів кар’єру, що змінюються в результаті використання плаваючої збагачувальної фабрики. При розрахунку впливу ширини робочого майданчику обводненого видобувного уступу на об’єм і площу розрізної траншеї, а також залежності об’єму гідротранспортної роботи при включенні у технологічний процес плаваючої фабрики мокрого збагачення використовувався графічний метод досліджень.

Результати дослідження.Виконані розрахунки зі встановлення параметрів розрізної траншеї при включенні у технологічний процес плаваючої фабрики мокрого збагачення показали, що основним недоліком є збільшення площі та об’єму розрізної траншеї. Встановлено, що перевагами технологічної схеми, що запропонована, є значне зменшення об’єму гідротранспортної роботи за рахунок зниження обсягів гірської маси, яку необхідно переміщати на збагачувальну фабрику, що розташована на борту кар’єру в місці закладення капітальної траншеї.

Наукова новизна. Встановлено залежності змін площі та об’єму розрізної траншеї від ширини її обводненої частини при включенні у технологічний процес розробки родовища плаваючої фабрики мокрого збагачення. Встановлено залежність об’єму транспортної роботи при розробці обводненого видобувного уступу земснарядами від року розробки родовища з урахуванням включення у технологію плаваючої фабрики мокрого збагачення.

Практичне значення. Встановлено недоліки і переваги включення у технологічний процес розробки обводненого розсипного родовища плавучої фабрики мокрого збагачення. Визначено площу і об’єм розрізної траншеї при застосуванні плаваючої фабрики мокрого збагачення в умовах розробки кар’єру Мотронівського ГЗК. Визначено об’єми транспортної роботи для технологічних схем розробки обводненого розсипного родовища.

Ключові слова:відкрита розробка, кар’єр, траншея, земснаряд, плавуча збагачувальна фабрика, гідротранспорт

Перелік посилань

1.  Собко, Б.Ю., & Ложніков, О.В. (2018). Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар’єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського: Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського, 6(113), 51-58.

2.  Yim, W. W.-S. (2017). Tin Placer Deposits on Continental Shelves. Handbook of Marine Mineral Deposits, 27–66.

https://doi.org/10.1201/9780203752760-3

3.  Річний звіт компанії Кенмаре (2006).

4.  Q4 & FY 2018 Production Report & FY 2019 Guidance. (2019, January 10). Retrieved March 20, 2019, from https://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/10/1685918/0/en/Q4-FY-2018-Production-Report-FY-2019-Guidance.html

5.  Річний звіт компанії Кенмаре(2008).

6.  Overview. (2019). Retrieved from http://www.sierra-rutile.com/overview/

7.  Grande Côte Operations. (2019). Retrieved March 20, 2019, from http://www.tizir.co.uk/projects-operations/grande-cote-mineral-sands/

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot