№57-4

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОБУВНИХ РОБІТ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ БОРТУ НЕРУДНОГО КАР`ЄРА КРУТИМИ ШАРАМИ

В.І. Симоненко1, С.С. Савенков1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 57:45-54

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.045

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета:обґрунтування раціональної організації виконання добувних робіт в крутих виймальних шарах нерудних кар’єрів при поетапній розробці родовищ.

Методика дослідженьполягає в визначенні доцільної схеми організації добувних робіт в тимчасово неробочих ділянках робочого борту шляхом застосування графо-аналітичного методу на основі розгляду варіантів ефективної технології відпрацювання корисної копалини в крутих шарах.

Результати дослідження. Видобуток корисної копалини в крутих шарах необхідно вести на незалежних робочих площадках, які обслуговуються екскаваторно-автомобільними комплексами обладнання та формуються в межах кожної ділянки тимчасово неробочого борту. Після відпрацьовування кожної ділянки екскаватор повертається холостим ходом на верхні горизонти і починає відпрацювання наступного крутого виймального шару. Родовища розробляються етапами. Етап включає розробку одного - трьох шарів.

Наукова новизна. Встановлена нова графічна залежність зміни довжини холостих переходів видобувних екскаваторів при відпрацюванні крутого шару двома-трьома робочими площадками від продуктивності нерудних кар’єрів (120-1760 тис. м3/рік). Оцінку ефективності схеми організації відпрацювання крутих виймальних шарів на кар'єрах пропонується здійснювати по величині сумарної відстані холостих переходів LХП екскаваторів для здійснення повного відпрацювання корисної копалини в одному крутому шарі.

Практичне значення. Результати досліджень дозволяють рекомендувати раціональну (ресурсозберігаючу) схему відпрацювання добувних уступів на робочому борті нерудних кар’єрів, на якому можуть функціонувати 1-3 ділянки тимчасово неробочого борту. У постійній роботі перебувають дві робочі площадки, а третя спочатку резервна, а потім стає робочою. Тобто, кожна із трьох робочих площадок періодично переходить у статус резервної. Технологічна схема застосовується з екскаваторно-автомобільними комплексами і доставкою добутої корисної копалини до переробних установок, які розміщають усередині виробленого простору кар'єру на неробочих площадках або на поверхні.

Ключові слова: ділянки тимчасово неробочого борту (ДТНБ), добування нерудної корисної копалини, поетапне відпрацювання кар’єрного поля, холості переходи виймально-навантажувального обладнання (екскаваторів).

Перелік посилань

1. Симоненко, В.І. (2011). Розробити технологічні основи еколого- й енергозберігаючого виробництва при видобутку твердої нерудної сировини в межах санітарно-захисних зон. Звіт про НДР (заключний). Керівник В.І. Симоненко. №ДР011U000532. Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 315.

2. Симоненко, В.І. (2006). Про напрямки удосконалення технології розробки корисних копалин на гранітних та кам’яних кар’єрах. Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2006». Дніпропетровськ: НГУ, 178-150.

3. Симоненко, В.И. (1998). Параметры системы разработки нерудных карьеров при выемке пород крутыми слоями. Разраб. рудн. местор.: Респ. межвед. научн. – техн. сб. Кривой Рог, (62), 33-37.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot