№60-05

Обґрунтування взаємозв'язку безпеки праці та прибутку підприємства

Д.П. Заікіна1

1Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:49-57

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.049

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета роботи. Метою статті є визначення взаємозв’язку безпеки праці і прибутку підприємства.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи наукового дослідження, що містять узагальнення та аналіз літературних джерел; методи системного аналізу, дослідження операцій, теорії ймовірності, методи математичної статистики і експертних оцінок.

Результати досліджень. Визначено, що економічні механізми заходів щодо поліпшення безпеки праці повинні визначатися, насамперед, економічним виразом соціального значення охорони праці з метою вибору оптимального рішення.У статті також розглянуто показники, що характеризують та впливають на безпеку праці, відповідно, на величину прибутку підприємства. Досліджено так зване «економічне значення охорони праці», яке визначається результатами зміни соціальних показників й економічними факторами. Відображено питання кількісної та якісної оцінки економічної ефективності функціонування системи управління охороною праці під час розробки родовищ корисних копалин підземним способом. Здійснено спробу математичного опису взаємозв’язку безпеки праці та прибутка підприємства. Визначено оптимальні та максимальні показники ризику, прибутку та ефективності функціювання системи управління охороною праці на прикладі гірничого підприємства ПАТ «Кривбасзалізрудком». З’ясовано, що найвищий ступінь безпеки праці досягається за умови, якщо весь комплекс показників перебуває в межах допустимих границь порогових значень.

Наукова новизна полягає в авторському підході до опису залежності показників підприємства, що впливають як і на безпеку праці, так і на величину прибутку, що спричиняє пошук нових напрямків та шляхів вдосконалення організаційно-технічного забезпечення охорони праці.

Практична значимість полягає у розробці методичного підходу, що базується на модифікованій збалансованій системі показників, що пов’язує матеріальні, трудові ресурси тощо, які розглядаються в аспекті забезпечення безпеки, з досягненням максимально можливого рівня ефективності виробництва.

Ключові слова: охорона праці, система управління охороною праці, безпека праці, прибуток, взаємозв’язок, показники збитків, величина виникнення ризиків, травми

Перелік посилань:

1. Євтушенко, О.В., & Водяник, А.О. (2013). Дослідження впливу профілактичних заходів на ризики травмування на виробництві. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XХI столітті. 2, 691–692.

2. Романчук, А.Л. (2015). Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 1, 95-105.

3. Березуцький, В. В. (2014). Индикаторы опасности.Complexsystemssecuritymanagement.

4. Germain, G. L., & Clark, M. D. (2007). A Tribute to Frank E. Bird Jr. 1921–2007. Professional Safety.

5. Nowrouzi-Kia, B., Sharma, B., Dignard, C., Kerekes, Z., Dumond, J., Li, A., Larivière, M. (2017). Systematic review: Lost-time injuries in the US mining industry. Occupational Medicine (Oxford, England), 67(6), 442–447.
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx077

6. Yilmaz, F., & Tosun, S. B. (2018). Evaluation of safety trends in construction, mining and transportation sectors in Turkey. Sigurnost, 60(1), 13–23.
https://doi.org/10.31306/s.60.1.2