№60-08

Визначення натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра

Т.М. Лубенець1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:81-92

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.081

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Встановлення закономірності розподілу натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра, пошук рівняння тертя гнучких тіл та умови передачі гнучкому тілу заданого тягового зусилля з врахуванням відцентрових сил гнучкого тіла.

Методика. Експериментальні дослідження на випробувальному стенді стрічкового конвеєра та теоретичне розв’язання класичної задачі Ейлера 1775 р. про ковзання гнучкого тіла по нерухомому блоку з врахуванням відцентрових сил гнучкого тіла. Дослідження на стенді полягають у врівноваженні моментів тяги й тертя конвеєрної стрічки на блоках стрічкового конвеєра та визначенні натягування конвеєрної стрічки. Розв’язання задачі Ейлера проводять з використанням нових наукових знань про тертя тіл та збереження механічної енергії. 

Результати. На основі експериментальних та теоретичних досліджень: - встановлено розподіл натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра та розроблена теоретична модель в характерних точках стрічкового конвеєра з врахуванням відцентрових сил гнучкого тіла; - виведене нове рівняння тертя гнучких тіл та умова передачі гнучкому тілу заданого тягового зусилля з врахуванням відцентрових сил гнучкого тіла.

Наукова новизна. Вперше встановлена закономірність розподілу натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра  з врахуванням його відцентрових сил, яка відповідає умовам рівноваги механічної системи. Вперше отримане нове рівняння тертя гнучких тіл з врахуванням відцентрових сил гнучкого тіла, яке відповідає загальновизнаним уявленням про тертя тіл та законам класичної механіки: умовам рівноваги механічної системи; закону збереження механічної енергії в замкнутій механічній системі; закону Гука й закону тертя тіл Кулона.

Практична значимість. Розроблена теоретична модель розподілу натягування конвеєрної стрічки в характерних точках стрічкового конвеєра. Отримана умова передачі конвеєрній стрічці заданого тягового зусилля. Використання результатів наукових досліджень в розрахунках параметрів конвеєрних транспортних ліній призводить до визначення оптимальних параметрів та сприяє підвищенню ефективності роботи гірничих підприємств.

Ключові слова: стрічковий конвеєр, конвеєрна стрічка, гнучке тіло, блок, тертя, натягування, відцентрові сили, механіка, закон, рівняння тертя гнучких тіл.

Перелік посилань:

1.  Лубенец, Н.А. (2008) Альтернативный формуле Эйлера закон реализации тягового усилия трением. Науковий вісник Національного гірничого університету,11, 67 – 70.

2.  Лубенец, Н.А. (2014) Новое решение классической задачи Эйлера о скольжении гибкого тела по неподвижному блоку. Науковий вісник Національного гірничого університету,3, 45 -53.

3.  Лубенец,Н.А. (2017) Сохранение механической энергии гибкого тела при трении по блоку. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 50, 194 – 202.

4.  Лубенец,Н.А. (2017) Новое уравнение трения гибких тели общий закон о трении в эксплуатации транспортных машин с гибким тяговым органом. ПРР, Збірник наукових робіт Національного гірничого університету, випуск 11, 4, 104-110.

5.  РТМ 24.093.04-80 (1980) Проектирование стационарных ленточных конвейеров общего назначения. М.: Госстандарт.

6.  Кузнецов,Б.А.,, Рентгевич,А.А.,&Шорин,В.Г. (1976)Транспорт на горнах предприятиях.М.: Недра.

 7.Біліченко, М.Я. (2002) Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт: Навч. посібник. Дніпропетровськ: Національна гірнича академія Україні.

8.  Андреев, А.В. (1963) Передача трением.М.: Машгиз.