№60-07

Методологічні основи оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ

О.В. Ложніков1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:69-80

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.069

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Розробка методологічних принципів вибору ефективної технологічної схеми відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ з урахуванням економічних, технічних і природоохоронних чинників.

Методика дослідження. Аналітичний метод досліджень застосовувався при аналізі факторів, що впливають на вибір критеріїв для оцінки ефективності технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ. Метод техніко-економічного аналізу використовувався при розробці рекомендацій щодо оцінки економічних критеріїв для різних технологічних схем, які можуть застосовуватися в умовах розробки обводненого кар'єра.

Результати досліджень. Встановлено основні 16 критеріїв, які в різній мірі враховуються при виборі технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ. Виконана експертна оцінка з ранжирування і встановлення важливості кожного з наведених критеріїв. Встановлено, що для оцінки 16 критеріїв згідно з використанням коефіцієнта узгодженості (коефіцієнта конкордації Кендалла) є доцільним залучення 4 експертів в області відкритої розробки родовищ корисних копалин.

Наукова новизна. Вперше запропоновано методику визначення оптимальної технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ шляхом встановлення нормованої важливості оцінки основних 16 критеріїв, які впливають на вибір технологічної схеми і включають: економічні, технологічні та природоохоронні складові. При цьому оцінювання економічних показників кожної схеми пропонується проводити шляхом визначення відсоткової різниці між показниками найкращої схеми з іншими схемами розробки.

Практичне значення. Розроблено методологічні основи оцінки ефективності ресурсозберігаючих технологій, які можуть застосовуватися при відпрацюванні обводнених титан-цирконієвих родовищ корисних копалин.

Ключові слова: відкрита розробка, методика вибору, кар'єр, обводнені родовища, критерій оцінки, експерт, технологія розробки, нормована важливість, ранжирування

Перелік посилань:

1. Ordin, A. A., & Schwabenland, E. E. (2016). Evaluation of technological parameters for apatite extraction by surface miners. Journal of Mining Science, 52(2), 293-299.

2. Dehghani, H., & Ataee-pour, M. (2013). Determination of the effect of economic uncertainties on mining project evaluation using Real Option Valuation. International Journal of Mining and Mineral Engineering, 4(4), 265-277.

3. Inthavongsa, I., Drebenstedt, C., Bongaerts, J., & Sontamino, P. (2016). Real options decision framework: Strategic operating policies for open pit mine planning. Resources Policy, 47, 142-153.

4. Krutov, G., & Savitskyi, A. (2014). Economic evaluation of efficiency of investments into energy-saving controlled electric drives of conveyers of mining and processing works. Metallurgical and Mining Industry, 6, 78-81.

5. Savolainen, J., Collan, M., & Luukka, P. (2017). Analyzing operational real options in metal mining investments with a system dynamic model. The Engineering Economist, 62(1), 54-72.

6. Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design, Two Volume Set & CD-ROM Pack: V1: Fundamentals, V2: CSMine Software Package, CD-ROM: CS Mine Software. CRC Press.

7. Haque, M. A., Topal, E., & Lilford, E. (2017). Evaluation of a mining project under the joint effect of commodity price and exchange rate uncertainties using real options valuation. The Engineering Economist, 62(3), 231-253.

8. Savolainen, J. (2016). Real options in metal mining project valuation: Review of literature. Resources Policy, 50, 49-65.

9. Wang, Q., Xu, X., Gu, X., Liu, J., & Wang, X. (2012). Ecological footprint and ecological costs in open-pit metal mining. Resources Science, (11), 18.

10. Zemlickienė, V., Mačiulis, A., & Tvaronavičienė, M. (2017). Factors impacting the commercial potential of technologies: expert approach. Technological and Economic Development of Economy, 23(2), 410-427.

11. Hartman, J. C. (2000). On the equivalence of net present value and market value added as measures of a project's economic worth. The Engineering Economist, 45(2), 158-165.