№60-11

Обґрунтування технології розробки техногенного родовища Новотроїцького рудоуправління

Г.Д. Пчолкін1, О.С. Валенко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:116-124

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.116

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Вибір раціональної технологічної схеми розробки і обґрунтування  економічноїдоцільності виробництва товарної продукції < 25 мм з відходів ДЗФ на базі Новотроїцького рудоуправління.

Методика. В роботі використаний метод аналізу і синтезу, для дослідження наукових джерел та дослідження будови відвалів. Також був застосований графоаналітичний метод для моделювання робочого процесу різних технологічних схем. Був використаний математико-економічний метод у встановлені доцільної та більш економічної технології розробки техногенного родовища вапняків.

Результати. В роботі проаналізовані наукові джерела склад відвалу відходів переробки корисної копалини, що дало можливість визначити доцільність їхнього використання в якості техногенного , яке може бути сировиною для виробництва металургійних флюсів, цемента, вапна, щебню, мінерального борошна.

Розглянута можливість застосування технологій розробки техногенного родовища різноманітним гірничим обладнанням з використанням мобільних грохотів, та порівняні геометричні і технологічні параметри. Це дозволило установити: найбільш доцільна технологія розробки з застосуванням колісних навантажувачів Volvo L220 та мобільного грохота Maximus 522, за рахунок менших витрат на інвестиції, поточних витрат та фонду оплати праці.

Наукова новизна. Визначена доцільність розробки техногенного родовища. Розглянуті можливі технології розробки родовища, запропонована раціональна схема відпрацювання. Розрахований економічний ефект впровадження технології розробки техногенного родовища.

Практична цінність. Розроблена ефективна технологія розробки техногенного родовища, що враховує застосування мобільного устаткування і дозволяє: використовувати ресурсозберігаючі та маловідходні технології; вийти підприємству на нові ринки, розширити область застосування своєї продукції: виробництво мінерального порошку, використання в будівельних матеріалів; підвищити конкурентоздатність підприємства, раціональне використання корисних копалин, підвищити економічні показники роботи підприємства.

Ключові слова: техногенне родовище, технологія розробки, формування, мобільний грохот, npv, попит, доцільність.

Перелік посилань:

  1. Новожилов М.Г., Гуменик И.Л.,&Сиротюк В.А. (1996). Комплексное использование минеральных ресурсов на карьерах Кривбасса. Горный журнал 1, 15–19.
  2. Мельников Н.В., Трубецкой К.Н.,&Леонов Е.П. (1971). Одноковшовые погрузчики на открытых горных разработках. Москва: Недра.
  3. Новожилов М.Г., Хохряков В.С., Пчелкин Г.Д.,&Эскин В.С. (1971). Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Москва: Недра.
  4. Ржевский В.В. (1985). Открытые горные работы. Части 1 и 2. Москва: Недра.
  5. Кустов В.В.,&Пчелкин Г.Д(2014). Влияние особенностей технологического комплекса на свойства техногенных образований.Метолургическая и горнорудная промышленность 2, 60-65.
  6. Рынок известняков: импортеры наступают. Retrievedfrom: https://www.minprom.ua/page2/news253816.html