№60-12

Щодо екологобезпечної розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин із застосуванням конвеєрного транспорту

В.І. Симоненко1, О.В. Черняєв1, Л.С. Гриценко1, О.В. Черняєва1, В.В. Синькевич1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:125-135

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.125

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Встановлення доцільності застосування технологічних схем екологозберігаючої розробки родовищ твердих нерудних корисних копалин комплексами обладнання з конвеєрною доставкою гірничої маси та готової продукції.

Методика досліджень. На основі аналізу, раніше отриманих результатів наукових досліджень та технічних рішень, визначені доцільні технологічні схеми екологобезпечної розробки родовищ твердих нерудних корисних копалин із транспортуванням гірничої маси та готової продукції конвеєрним транспортом при повній та частковій внутрішньокар’єрній переробці гірничої маси сучасним устаткуванням.

Результати. Екологозберігаючу розробку нерудних родовищ доцільно проваджувати: комплексами внутрішньокар’єрного пересувного дробильно-сортувального обладнання з конвеєрною доставкою попередньо подрібненої гірничої маси до поверхневого дробильно-сортувального устаткування, при глибині введення конвеєрів від 60 до 82 м; комплексами мобільного дробильно-сортувального обладнання, на яких повну переробку порід здійснюють в виробленому просторі кар’єра з транспортуванням готової продукції на поверхню конвеєрним транспортом, при глибині введення конвеєрів від 85 до 130 м.

Наукова новизна. На основі порівняння різних технологічних схем розробки нерудних родовищ визначені раціональні екологозберігаючі технологічні схеми видобутку мінеральної сировини та її переробки в готову продукцію та встановлена область їх застосування.

Практична значимість полягає в обґрунтованих технологічних параметрах застосування комплексів обладнання з видобутку й переробки нерудної мінеральної сировини при вивезенні її з кар’єрів конвеєрним транспортом. Застосування запропонованих схем технології розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрною переробкою сировини дозволить зменшити валові викиди шкідливих речовин та локалізує їх у виробленому просторі кар’єра.

Ключові слова: технологічна схема розробки, пересувні дробильні вузли, мобільні дробильно-сортувальні установки, конвеєрні стави і підйомники, перевантажування гірничої маси і продукції.

Перелік посилань:

1.  Симоненко, В.І. (2011). Розробити технологічні основи еколого- й енергозберігаючого виробництва при видобутку твердої нерудної сировини в межах санітарно-захисних зон. Звіт НДР. Державний ВНЗ «НГУ». №ДР 011U000532, 315 с.

2.  Симоненко, В.И., &Гриценко, Л.С. (2011). Экологически безопасные и энергосберегающие технологии разработки твердых нерудных полезных ископаемых. Экология и промышленность, (3), 46-53.

3.  Симоненко, В.И., & Гриценко Л.С. (2014). Оцінка технологій відпрацювання нерудних кар’єрів з підтриманням безпеки в зменшеній санітарно-захисній зоні. Металлургическая и горнорудная промышленность, (1). 80-85.

4.  Kuzmenko, S., Kaluzhnyi, Ye., Moldabayev, S., Shustov, O., Adamchuk, A., & Toktarov, A. (2019). Optimization of position of the cyclical-and-continuous method complexes when cleaning-up the deep iron ore quarries. Mining of Mineral Deposits, 13(3), 104-112.
https://doi.org/10.33271/mining13.03.104.

5.  Шустов, А.А., Молдабаев, С.К., & Адамчук, А.А. (2019). Определение объемов работ и сроков сдачи в эксплуатацию элементов комплексов циклично-поточной технологии. Збірник наукових праць НГУ. Дніпро: Національний ТУ «Дніпровська політехніка», (58), 144-153.
https://doi.org/10.33271/crpnmu/58.144.

6.  Анисимов, О.А. (2015). Технология строительства и разработки глубоких карьеров. Монография. Днепропетровск: Национальный горный университет.

7.  Moldabayev, S., Sultanbekova, Z., Adamchuk, A., & Sarybayev, N. (2019). Method Of Optimizing Cyclic And Continuous Technology Complexes Location During Finalization Of Mining Deep Ore Open Pit Mines. 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings19th, Science and Technologies in Geology, Exploration And Mining, (19), 407-414.
https://doi.org/10.5593/sgem2019/1.3/s03.052.

8.  Симоненко, В.І., Анісімов, О.О., Руденко, Б.В., & Стріха В.А. (2014). Щодо оцінки пилоутворення при переробці сировини і відвантаженню продукції нерудних кар’єрів. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць.Рівне, (65), 458-466.Retrieved from:
http://ep3.nuwm.edu.ua/1422/.

9.  Анисимов, О.А. (2018). Технологические решения размещения основных транспортных коммуникаций при формировании рабочей зоны карьеров крутонаклонными слоями. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 54, 28-38.

10.  Симоненко, В.И., & Черняев, А.В. (2017). Оптимизация применения технологических схем транспортирования горной массы при разработке гранитных месторождений. Збірник наукових праць Національного гірничого університету,(52),109-114. Retrieved from:
http://znp.nmu.org.ua/pdf/2017/52/15.pdf

11.  Адамчук, А.А. & Шустов, О.О. (2018) Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар’єрах. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (54), 8-18.

12.  Симоненко, В.И. (1999). Выбор технологической схемы перемещения полезных ископаемых конвейерными системами из нерудных карьеров на ДОФ. Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб., 5(46), 59-63.

13.  Гриценко, Л.С. (2008). Исследование организации горных работ при применении мобильных дробильно-сортировочных комплексов на нерудных карьерах. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (30), 77-82.

14.  Симоненко, В.І., Анісімов, О.О., & Гриценко, Л.С. (2017). Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (52), 114-123.

15.  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів: ДСП 173-96. Київ: Мінохоронздоров’я України: Введено 19.06.96..

16.  Симоненко, В.І., Анісімов, О.О., & Гриценко, Л.С. (2012). Створення безпечних умов при розробці нерудних родовищ із зменшеною санітарно-захисною зоною. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (39), 180-187.

17.  Воловик, В.П., Коган, И.Л., Карпенко, А.В., Симоненко, В.И., Анисимов, О.А., & Гриценко, Л.С.. (2012). Совершенствование добычи и переработки горных пород на щебеночных карьерах. Мат. межн. конф. «Форум гірників – 2012».  97-104.

18.  Симоненко, В.І, Черняєв, О.В., Гриценко, Л.С., & Черняєва, О.В. (2018). Технологічні параметри розробки нерудних кар’єрів з вивезенням сировини конвеєрним транспортом при внутрішньому відвалоутворенні. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (55), 78-87.

19.  Симоненко, В.И., Черняев, А.В., & Мостыка, А.В. (2007). Систематизация гранитных и каменных карьеров для исследования ресурсосберегающей технологии их разработки. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (27), 47-51.

20.  Симоненко, В.І, Черняєв, О.В., Гриценко, Л.С., & Коротков, П.Р. (2017). Перевантаження готової продукції нерудних кар’єрів в магістральний транспорт споживачів. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (51), 55-63.