№60-16

Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки

В.Є. Колесник1, А.В. Павличенко1, І.В. Монюк1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:162-176

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.162

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень в атмосферу впродовж опалювального сезону з оцінкою енергетичної ефективності використання палива та ступеню екологічної небезпеки викидів.

Методика дослідження передбачає критичний аналіз існуючої розрахункової методики визначення викидів в атмосферу з енергетичних установок; дослідження динаміки температури атмосферного повітря в опалювальному сезоні; математичне моделювання для обґрунтування методу оперативного визначення викидів котелень, їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки.

Результати дослідження. Проаналізовано особливості систем централізованого теплопостачання та існуючі методи розрахунку величин викидів забруднюючих речовин енергетичними установками, а також статистичні дані про температуру атмосферного повітря в опалювальному сезоні. Виявлено закономірності впливу температури повітря на споживання палива котельнями та їх викиди. Встановлено залежності для оперативного визначення поточних викидів міських котелень та показники (індекси) енергетичної ефективності використання палива та ступеня екологічної небезпеки їх викидів.

Наукова новизна полягає у використанні запровадженого авторами показника (індексу), який одночасно характеризує кратність перевищення поточних витрат палива та відповідних поточних викидів забруднюючих речовин котельнею відносно їх відлікових (опорних) значень, розрахованих одноразово на початку опалювального сезону при температурі атмосферного повітря близько 8оС, що дозволило оперативно визначатипоточні викиди забруднюючих речовин котельнею й оцінювати їх енергоефективність та ступінь екологічної небезпеки викидів.

Практичне значення. Отримані розрахункові залежності і показники пропонуються використовувати для подальшого визначення ступеня екологічної небезпеки міських котелень сезонного типу не вдаючись до вимірювань їх викидів.

Ключові слова: екологічна небезпека систем теплопостачання, методи визначення викидів забруднюючих речовин котельнями, енергетичні установки, енергоефективність котелень.

Перелік посилань:

1. Міністерство палива та енергетики України. ГКД 34.02.305-20002. (2002) Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення. Київ.

2. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами Том 1 (2004). Донецьк.: Український науковий центр технічної екології,.

3. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) (1997). Наказ № 201 від 9.07.97. Київ, МОЗ України.

4. Колесник В.Є., Павличенко А.В. & Бучавый Ю.В. (2015). Оценка динамических показателей пылевого выброса из трубы котельной по данным потребления угля. Проблеми екологічної безпеки: Тези ХІІІ міжнарод. наук.-техн. конф. Кременчук : Кременчуцький нац. ун-тет, 9.

5. Kolesnik V. Ye., Pavlichenko А. V. & Buchavy Yu. V. (2016). Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 5, 91–97.

6. Приведение результатов измерений к нормальной температуре. Retrieved from: 
http://studfile.net/preview/3015