№61-03

Дослідження кутових параметрів процесу зрушення при повторній підробці в умовах Західного Донбасу

О.О. Масик1, О.С. Кучин1, О.В. Бєліченко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 61:27-36

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.027

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Дослідження впливу покривних порід великої товщини на граничні кути при повторній підробці.

Методика дослідження полягає в аналізі та математичній обробці результатів маркшейдерських інструментальних спостережень за зрушенням земної поверхні в різних гірничо-геологічних умовах її підробки. В роботі виконано узагальнення результатів аналізу експериментальних даних при первинній та повторній підробках.

Результати дослідження. У статті виконано дослідження величин граничних кутів, отриманих за даними інструментальних вимірів на спостережних станціях у Західному Донбасі. Проаналізовано залежність їх величин в різних перетинах мульди зрушення, на підставі чого встановлено, що значення граничних кутів в перетинах над розрізною піччю, та над виїмковими штреками відрізняються.  На підставі порівняння кутових параметрів за результатами експериментальних досліджень та їх нормативних значень встановлена їх суттєва різниця. Визначено, що роздільне використання кутових параметрів в наносах та корінних породах при існуючих значеннях граничних кутів недоцільно для умов Західного Донбасу. При використанні діючих нормативних значень граничних кутів в наносах їх значення в корінних породах перевищать 90°, що протилежить  існуючим уявлення про процес зрушення.

Наукова новизна. Вперше для умов повторної підробки встановлено, що величина граничного кута залежить від напрямку руху очисної виробки. Отримані нові значення загальних кутів для підроблюванної товщі Західного Донбасу, що дозволить більш точніше визначати границі зони впливу на земній поверхні та підвищить точність прогнозування зрушень та деформацій.

Практичне значення. Результати досліджень дозволяють скоригувати методику визначення граничних кутів для умов повторної підробки у Західному Донбасі, а також прогнозування зрушень та деформацій земної поверхні.

Ключові слова: кути зрушення, граничні кути, максимальні значення, наноси, корінні породи, мульда зрушення, загальні кути, земна поверхня, Західний Донбас.

Перелік посилань:

 1. Правила підробки будівель, споруд та природних об’єктів при видобуванні вугілля підземним способом: ГСТУ 101.00159226.001-2003. (2003). Мінпаливенерго України.
 2. Кратч, Г. (1978). Сдвижение горных пород и защита подрабатываемых сооружений (Р.А. Муллер & И.А. Петухова (Ред.)). Недра.
 3. Антощенко, Н.И., Князьков, О.В., & Филатьев, М.В.(2012). Влияние повторной подработки  на параметры мульды сдвижения земной поверхности. Уголь Украины, 12, 4-6.
 4. Посыльный, Ю.В., & Алмазов,А.А. (2012). Коэффициенты запаса при расчете деформаций земной поверхности в условиях повторной подработки. Известия вузов. Северо-кавказский регион. Технические науки, 5, 84-87.
 5. Тенисон, Л.О. (2012). Разработка методики определения деформаций земной поверхности при ее многократной подработке: Автореферат дисс. канд. техн. наук. Березники.
 6. Тетерин, А.В. (2009).Влияние фактора повторной подработки на оседания земной поверхности. Перспективы развития Восточного Донбасса : сб. науч. тр. по материалам 58-й регион. науч.-практ. конф. 1, 117-120.
 7. Тетерин, А.В. (2007). Определение параметров процесса сдвижения земной поверхности при многократной и многолетней подработке в Шахтинском угольном район. Изд-во журн. "Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион".
 8. Тетерин, А.В. (2000).Обобщение исследований сдвижения земной поверхности по Шахтинскому угольному району. Научно-технические проблемы шахтного строительства: Сб. науч. тр, 257-261.
 9. Обыденнова, Т.Н. (2003). Исследование деформаций налегающей толщи при повторной подработке земной поверхности: на примере Старобинского месторождения калийных солей: Автореферат дисс. канд. техн. наук. Солигорск.
 10. Кучин, А.С., & Назаренко, В.А. (2003). О максимальных значениях горизонтальных сдвижений земной поверхности в западном Донбассе. Науковий вісник НГА України, 4, 13-17.
 11. Кучин, А.С., & Пиньковский, Г.С. (2003). Влияние направления отработки очистной выработки на характер распределения деформаций земной поверхности. Труды междунар. науч.-техн. конф. «Геоинформатика, геодезия, маркшейдерия», 90-96.
 12. Kuchin, O. S., Chemakina, M. V., & Balafin, I. E. (2017). Displacement of undermining rock mass above the moving longwall. Scientific Bulletin of National Mining University, (1),55-60.