№61-04

Розробка системи безпечної праці на гірничих підприємствах

С.І. Чеберячко1, О.О. Яворська1, А.В. Яворський1, М.М. Наумов1, М.Ю. Іконніков1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 61:37-50

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.037

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Розробка нового підходу до системи управління охороною праці на гірничих підприємствах.

Методика дослідження. В основу дослідження покладено систему безпечної праці (Safe Systems Of Work, SSOW), що представляє набір певних ретельно відібраних, виходячи з поставленої виробничої задачі, безпечних процедур, які визначаються з урахуванням компетентності працівників та характеристик обладнання.

Результати досліджень. Для зменшення професійних захворювань та травматизму запропоновано на гірничих підприємствах впровадити систему управління безпеки праці на основі ризик-орієнтованого підходу, яка складається з п’яти кроків: проаналізуй, підсумуй, передбач, підтримуй, поліпшуй. Її впровадження дозволить постійно виявляти професійні ризики та обґрунтувати шляхи їх зменшення, за рахунок удосконалення (зміни) виробничих технологій. Для реалізації кожного кроку передбачена відповідна процедура, яка дозволяє забезпечити чіткі і зрозумілі інструкцій з безпечного виконання робіт. Проведено аналіз небезпек та дана оцінка професійних ризиків на прикладі машиніста виїмкового комбайну та розроблено процедуру безпечної праці, яка представляє собою інфографіку.

Наукова новизна. Запропонована нова система безпечної праці для гірничих підприємств за ергономічним критерієм, яка передбачає зниження професійних захворювань /травмування опорно-рухового апарату, використовуючи п’ять послідовних кроків, які відповідають вимогам стандарту ІSO 45001, що побудована на відомому принципі Демінга-Шухарта. Кожний крок системи підкріплений відповідними методами для виявлення професійних ризиків та рекомендацій щодо їх зменшення.

Практичне значення. Розроблені процедури (форми, інструкцій, таблиці), які дозволяють провести ідентифікацію небезпек, оцінити професійні ризики та розробити чітку зрозумілу інструкцію для безпечної праці на конкретному робочому місці.

Ключові слова: гірниче підприємство, ризик-орієнтований підхід, травматизм, система безпечної праці, небезпечні фактори.

Перелік посилань:

 1. ISO 45001 – All you need to know(2020).Retrieved from:
  https://www.iso.org/ru/news/ref2271.html
 2. ISO 31000Risk management(2020).Retrieved from:
  https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html
 3. Karkoszka, T. (2017), Operational monitoring in the technological process in the aspect of occupational risk. Procedia Manufacturing, 13, 1463-1469.
  https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.192
 4. Cheberiachko, S.I., Yavorskyi, A.V., Yavorska, O.O., Tykhonenko, V. V. (2018): Evaluating the risks of occupational respiratory diseases of coal mine workers. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (6), 104-111.
  https://doi.org/10.29202/nvngu/2018/13
 5. Philip P.Purpura(2019). Safety in the Workplace. Security and Loss Prevention (Seventh Edition), 435-455.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811795-8.00014-X
 6. Anaya-Aguilar, R., Suárez-Cebador, M., Rubio-Romero, J. C., & Galindo-Reyes, F. (2018). Delphi assessment of occupational hazards in the wineries of Andalusia, in southern Spain. Journal of Cleaner Production, 196, 297–303.
  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.008
 7. Cąliş, S., & Buÿükakinci, B. Y. (2019). Occupational Health and Safety Management Systems Applications and A System Planning Model. Procedia Computer Science, 158, 1058–1066.
  https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.147
 8. Heras-Saizarbitoria, I., Boiral, O., Arana, G., & Allur, E. (2019). OHSAS 18001 certification and work accidents: Shedding Light on the connection. Journal of Safety Research, 68, 33–40.
  https://doi.org/10.1016/j.jsr.2018.11.003
 9. Kalkis, H. (2014). Business Ergonomics Management. Gutenbergs Druka.
 10. Neumann, W.P. (2007). Inventory of Human Factors Tools and Methods. Ontario Workplace Safety and Insurance Board.