№61-10

Оцінка ресурсозберігаючого та екологічного ефектів в системі «котельняспоживачі тепла довкілля» від утеплення зовнішніх стін будинків

В.Є. Колесник1, А.В. Павличенко1, І.В. Монюк1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 61:116-128

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.116

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Оцінка рівня збереження ресурсів та ступеня зниження екологічної небезпеки викидів в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля» за рахунок впровадження технології утеплення зовнішніх стін міських багатоповерхових будинків.

Методика дослідження базується: на визначенні температур не утеплених і утеплених поверхонь зовнішніх стін типового 5-ти поверхового будинку шарами теплоізолюючого матеріалу портативним радіаційним пірометром; побудові кореляційних залежностей температур утеплених і не утепленої поверхонь стіни в опалювальному сезоні у вигляді рівнянь регресії; порівняльній оцінці втрат тепла указаними поверхнями шляхом випромінювання; оцінюванні енергоекологічних показників указаної технології утеплення.

Результати дослідження. За результатами виконаних пірометричних вимірювань визначені достовірні величини зниження втрат тепла з поверхонь стін п’ятиповерхового цегляного будинку, фрагментарно утеплених зовні шарами пінопласту товщиною 5 та 10 см, що порівняно з цегляною поверхнею склали в середньому 6,34 кВт на кожні 1000 м2утепленої поверхні, а у відносних величинах – близько 2%. Причому зазначене відносне зниження стосується не тільки втрат тепла, але й величин витрат палива, викидів забруднюючих речовин та відповідних індексів, визначених попередньо без урахування утеплення, що дозволяє оцінити рівні зниження указаних показників та ресурсозберігаючий і екологічний ефект від впровадження технології утеплення.

Наукова новизна. Полягає у виявленні закономірностей зміни температури не утеплених поверхонь стін будинку та відповідних змін температури утеплених зовні шарами теплоізоляційного матеріалу, що дозволило, визначити відмінності у величинах втрат тепла зазначеними поверхнями та визначити їх натуральні й відносні значення, які використані у розрахунках енергоекологічних показників в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля», обумовлених впровадженням технології утеплення.

Практичне значення. Визначені відносні величини зниження втрат тепла в результаті застосування утеплювачів зовнішніх стін будинків пропонуються використовувати при прогнозуванні або проектуванні енергоекологічних показників, необхідних для обґрунтування масового впровадження технології утеплення міських багатоповерхових будинків.

Ключові слова: ресурсозбереження в системах теплопостачання, викиди забруднюючих речовин котельнями, екологічна небезпека викидів котелень, енергоефективність котлоагрегатів.

Перелік посилань:

 1. Ibragimov, E., & Cherkasov, S. (2018). Improving the efficiency of power boilers by cooling the flue gases to the lowest possible temperature under the conditions of safe operation of reinforced concrete and brick chimneys of power plants. MATEC Web of Conferences, 245, 07014.
  https://doi.org/10.1051/matecconf/201824507014
 2. Pisarek, Z. (2019). Failure of a steel boiler chimney caused by corrosion of the structural shell plate. MATEC Web of Conferences, 284, 09007.
  https://doi.org/10.1051/matecconf/201928
 3. Fialko N.M., Navrodska R.O. , Shevchuk S.I., &Gnedash G.O.(2020).The environmental reliability of gas-fired boiler units by applying modern heat-recovery technologies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, 96–100.
  https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/096
 4. Колесник, В.Є., Павличенко, А.В. & Монюк, І.В. (2020). Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки. Зб. наук. праць Національного гірничого університету, 60, 162–176.
  https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.162
 5. Navrodskaya,R.,Fialko,N.,Gnedash,G.,&Sbrodova,G.(2017). Energy-efficient heat recovery system for heating thebackward heatingsystemwaterandblastairofmunicipalboilers. Thermophysics and Thermal Power Engineering, 39(4), 69-75.
  https://doi.org/10.31472/ihe.4.2017.10.
 6. Матвеев,Л.Т.(1976).Курс общей метеорологии. Гидрометеоиздат.
 7. Загальні характеристики котлоагрегатів.(n.d.). Retrieved from:
  https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/
 8. ГКД 34.02.305-20002. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення(Чинний від 01.07.2002)(2002). Міністерство палива та енергетики України.
 9. Теплофикационый газовый водогрейный котел ТВГ.(n.d.). Retrieved from: 
  http://mmzavod.com.ua/