№61-12

Якість як об’єкт управління сучасним промисловим виробництвом

К.А. Зіборов1, Н.О. Ротт1, Т.О. Письменкова1, С.О. Федоряченко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 61:143-152

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61.143

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності застосовування при підготовці фахівця-матеріалознавця компетентностей, які дозволять йому виконувати задачу управління якістю промислового виробництва. Освоєння прийомів і правил метрологічної експертизи дозволить отримати професійні якості в сфері виробничо-технологічної діяльності для проведення експертизи нових технічних регламентів, національних стандартів, стандартів організацій та іншої нормативної документації, керувати акредитацією вимірювальних і випробувальних лабораторій і підрозділів, рекламаційної роботою і аналізом причин браку і порушення технологій, забезпечувати адаптацію нормативно-технічної документації до модернізації, уніфікації продукції, що випускається, і функціонуванню самого підприємства.

Методика досліджень полягає в обґрунтуванні вимог щодо необхідності забезпечення постійної відповідності між властивостями нових матеріалів, що застосовуються в машинобудуванні, і все більш жорсткими умовами їх роботи.

Результати досліджень. Встановлено та обґрунтовано методики перевірки якості готової продукції згідно Стандарту, що дозволяє перевірку не по всіх параметрах, а по комплексам з декількох параметрів в кожній групі. В цьому випадку потрібні різні метрологічні засоби. Обґрунтовано матеріально-технічне забезпечення метрологічної лабораторії, яка перевіряє зубчасті колеса з відповідності результатів ДСТУ.

Наукова новизна. Запропоновано методики із визначення накопиченої похибки окружного кроку зубчастих коліс із застосуванням лабораторного обладнання та випадкового відібраних зразків продукції, які можуть бути адаптовані для широкої номенклатури виробничих позицій.

Практичне значення. Представлені методики дозволяють оцінити якість готової продукції та відповідно проводити моніторинг та налаштування виробничої лінії з метою підтримки заданого рівня точності по контрольованим параметрам.

Ключові словакомпетентність, показники якості, зубчасте зачеплення, похибка кроку.

Перелік посилань:

 1. Закон України про захист прав споживача(н.д). Retrieved from:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 2. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність(n.d.). Retrieved from:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.
 3. Освітньо-професійні програми вищої освіти. Спеціальність 132«Матеріалознавство».(n.d.). Retrieved from:
  http://okmm.nmu.org.ua/ua/plans.php#.Xor_hogzbDc
 4. Зіборов, К.А., Федоряченко, С.О., & Ремесло, М.В. (2019) Експериментальне дослідження мікроструктурі матеріалу.Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2019», 56-60.
 5. ГОСТ 1643-81 Основні норми взаємозамінності. Передачі зубчасті циліндричні. Допуски(1981).
 6. Oрлoв, П.И. (1988). Oснoвы кoнструирoвания: Справoчнo-метoдическoе пoсoбие, Машинoстрoение.