№62-01

Створення цифрової тривимірної гірничогеологічної моделі Мотронівсько-Аннівського розсипу

Б.Ю. Собко1, В.А. Кардаш1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:7-15

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.007

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Створення цифрової тривимірної геологічної моделі Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського розсипу для гірничо-геометричного аналізу змін об’ємів гірських порід на етапах розробки родовища в системі програмного комплексу тривимірного гірничо-геологічного моделювання «Micromine».

Методологія. Для моделюванням змін обсягів гірських порід на етапах розробки родовища було створено тривимірну гірничо-геологічну модель Мотронівсько-Аннівської діляки Малишевського розсипу за даними геологорозвідувальних свердловин із застосовуванням програмного комплексу гірничо-геологічного моделювання «Micromine».

Результати дослідження. Проведені дослідженнядозволили провести аналіз розподілу корисної копалини в межах контуру запасів розсипу.При цьому чітко простежується класична система накопичення мінералів (ільменіт, рутил, циркон) з максимальним вмістом рудних мінералів по центральній частині розсипу –5 –7 % по периферії – 2 – 4 %. Проведений гірничо-геометричний аналіз кар’єрного поля дозволив розробити календарний план відпрацювання родовища за перші сім років з врахуванням проектної потужності гірничотранспортного обладнання при гірничо-капітальних роботах та при проведенні розкривних робіт. Окрім цього за допомогою тривимірної геологічної моделі родовища встановлено вміст основних матеріалів що видобуваються: ільменіт, рутил, циркон.

Наукова новизна. Обґрунтовані об’єми гірських порід на етапах розробки родовища. Встановлено залежність коефіцієнта розкриву за роками розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського розсипу.

Практичне значення. Отримані результати необхідні для встановлення закономірностей коливань вмісту корисних компонентів в рудних пісках; проведення оперативного підрахунку запасів і оцінки обсягів рудних пісків та розкривних порід за роками розробки родовища;ведення безперервного планування і коригування гірських робіт, створення цифрових планів гірничих робіт.

Ключові слова: тривимірна геологічна модель родовища, кар’єр, рудні піски, розкривні породи, коефіцієнт розкриву.

Перелік посилань:

  1. Баряцька, Н.В., & Сафронова, Н.Г. (2019). Підрахунок запасів рудних родовищ методами блокового моделювання як сучасна альтернатива традиційним методам. Шоста Міжнародна Науково-Практична Конференція “Надрокористування в Україні. Перспективи Інвестування” 181–185.
    https://geoservicecom.com/6.pdf
  2. Собко, Б. Е. (2008). Удосконалення технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих руд. НГУ.