№62-02

Методика визначення напрямку поглиблення дна кар'єру

© О.О. Анісімов1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:16-25

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.016

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Створена методика визначення напрямку поглиблення дна глибокого кар’єру при розробці залізорудних родовищ і формуванні бортів глибоких кар’єрів крутонахиленими шарами призначена для глибоких крутоспадних родовищ.

Методика дослідження полягає у встановленні послідовності визначення куту і напрямку поглиблення дна кар’єру за запропонованою технологічною схемою. При відпрацюванні крутонахилених шарів поглиблення дна глибокого кар’єру досягається за рахунок правильного розміщення розкривної виробки (траншеї). Виділення на родовищі черг розробки дозволяє сформувати дно кар’єру з наступним посуванням фронту гірничих робіт з використання крутонахилених шарів для чого застосовано графоаналітичний метод з використанням геологічних розрізів крутоспадного родовища.

Результати дослідження. Створена методика що дозволяє визначити кути напрямку поглиблення дна кар’єру. Запропоновані нові аналітичні залежності, які дозволяють за двома суміжними геологічними розрізами визначити середній кут напрямку відпрацювання крутоспадаючого родовища. При поетапному формуванні кар'єру кут напрямку відпрацювання родовища в межах етапу запропоновано визначити як середнє значення кутів напрямку відпрацювання по горизонтах.

Наукова новизна. Встановлено аналітичні залежності для визначення куту і напрямку поглиблення дна кар’єру з урахуванням кутів укосів по висячому і лежачому борту кар'єру, що дозволяє визначати найбільш перспективні напрямки поглиблення (кути) за існуючими найближчими геологічними розрізами.

Практичне значення. Встановлена можливість графоаналітичним методом визначати доцільний напрямок поглиблення дна кар'єру як на окремому горизонті, так і у межах блоку при етапному формуванні робочої зони. Результати досліджень дозволили виконати аналіз розрізів в умовах кар’єру Полтавського ГЗК і підготовити дані по встановленню показників поглиблення дна кар'єру при етапному відпрацюванні крутонахиленими шарами.

Ключові слова: кут напрямку поглиблення дна кар’єру, крутонахилені шари, технологічні схеми відкритої розробки родовищ.

Перелік посилань:

1.    Anisimov, O.O. (2018). Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits. Scientific bulletin of National Mining University. (1). 11‒17.
https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-1/17

2.    Анісімов О.О. (2018) Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин (Patent No. 117835).

3.    Анисимов,О.А.(2015).Технологии строительства и разработки глубоких карьеров: монография. Национальный горный университет.

4.    Symonenko, V. Cherniaiev, O., Hrytsenko, L., (2016). Organization of non-metallic deposits development by steep excavation layers. Mining of Mineral Deposits, 10 (4), 68-73.
https://doi.org/10.15407/mining10.04.068

5.    Симоненко, В.И., Черняев, А.В. (2006). К установлению зависимости между параметрами системы разработки при отработке нерудных месторождений с внутренним отвалообразованием. Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. Институт геотехнической механики им. М.С. Полякова, (62), 93-97.

6.    Молдабаев,С.К., Анисимов,О.А. (2018). Перспективные схемы производства эксплуатационных и горно-подготовительных работ в глубоких рудных карьерах. Горный журнал Казахстана, (10), 7-11.

7.    Анисимов, О.А. (2018). Формування бортів глибокого кар’єру крутими шарами. Збірник наукових праць НГУ, (55), 8-17.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_55_3