№62-03

Модернізація комплексу технічних рішень за рахунок впровадження пристрою передачі сигналу тривоги RFID тегу

Д.П. Заікіна1, Н.Ю. Швагер2

1 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна

2Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:26-38

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.026

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є акцентування уваги на основних проблемах передачі мовних сигналів (SOS), способів їх розпізнавання і пошук їх вирішення.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано методи наукового дослідження, що містять узагальнення та аналіз літературних джерел; методи системного аналізу; метод підрахунку часу стійкого стану; моделювання роботи запропонованого пристрою.

Результати досліджень. Представлено оглядовий аналіз проблеми передачі мовних сигналів, а саме методів, що підвищують точність сегментації сигналів/пауза при обробці мовних сигналів і способи їх розпізнавання, що є досить актуальним для розвитку систем RFID зв'язку, здатних автоматично формувати і демодулювати сигнали в безлічі смуг частот і режимів модуляції . До того ж, перераховані методи і способи дають попередню оцінку можливості використання нових пристроїв в задачах обробки сигналу. Визначено коло використовуваних технологій передачі даних. Наведено приклади відображення на дисплеї інформації з використанням програми Inner Range Integriti GateKeeper для роботи диспетчера, яка дозволяє автоматично авторизуватися в системі, відображати карти і події в спеціально виділеній нижній зоні вікна. Для досягнення поставлених завдань проведено моделювання роботи вирішального пристрою, за допомогою програмного середовища Circuit Simulator Applet. Описано результати тестування пристрою.

Наукова новизна. За результатами порівняння можливостей розглянутих підходів пропонується використовувати пристрій, що є складовою активної мітки HD TAG ISO, зі стійким станом для передачі тривожного сигналу, необхідного при погіршенні самопочуття працівника. В якості вирішального пристрою використовується синхронний RS-тригер за двоступеневою схемою.

Практична значимість полягає у вдосконаленні технічного рішення в частині побудови інформаційних систем для модернізації комплексу технічних рішень.

Ключові слова: методи визначення місця розташування персоналу, тег, логічний пристрій з двома стійкими станами

Перелік посилань:

1.    Zhang, F., Zhou, Z., Xu, W., Zhao, Yu. (2012). Cloud manufacturing resource service platform based on intelligent perception network using fiber optic sensing. Adv. Inf. Sci. Serv. Sci., 4(4), 366–372.
       https://doi.org/10.4156/aiss.vol4.issue23.45

2.    Wang, Y. (2012). The development of wireless personnel positioning in Internet of Things based on ZigBee and sensors. Int. J. Dig. Content Technol. Its Appl, 6(12), 47–54.
       https://doi.org/10.4156/jdcta.vol6.issue12.6

3.    Yan-li, C., & Qing-lun, X. (2011). Study on signal conflict of underground personnel positioning system of based on ZigBee. 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC), 659‒661.
       https://doi.org/10.1109/aimsec.2011.6010505

4.    Chehri, A., Fortier, P., & Tardif, P. (2009). UWB-based sensor networks for localization in mining environments. Ad Hoc Networks, 7, 987‒1000.
       https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2008.08.007

5.    Xue-ye, W. (2006). Research on underground mine personnel tracking system base on RFID and CAN. Coal Engineering.
       http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-MKSJ200611042.htm

6.    Jadhav, P., & Sahare, V.N. (2015). A Survey on Prediction and Prevention Technique in Mines.

7.    Hedley, M., & Gipps, I. (2013). Accurate wireless tracking for underground mining. IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 42‒46.
       https://doi.org/10.1109/iccw.2013.6649198

8.    Liu, Z. G. al. (2010). A personnel global positioning system in tunnel networks with blind areas. Journal of China Coal Society, 35(S1), 236–242.
       http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-MTXB2010S1051.htm

9.    Chan, V.T., & Kiselev, S.K. (2019). GLONASS/GPS tracker fault detection in operating conditions. Vestnik of Ulyanovsk state technical university, 3(87), 46‒51.

10. Ong, R. al. (2009). Assessment of GPS/GLONASS RTK under various operational conditions. ION GNSS 2009, Session F6a, Savannah, GA, 22-25 September 2009, 1‒12.
        https://schulich.ucalgary.ca/webr/position-location-and-navigation/files/position-location-and-navigation/ong2009_conference.pdf

11. Guo, D., & Du, Y. (2015, June). A visualization platform for spatio-temporal data: a data intensive computation framework. In 2015 23rd International Conference on Geoinformatics (pp. 1-6). IEEE.
        https://doi.org/10.1109/geoinformatics.2015.7378668

12. Horváth, K., Gergely, Ill., & Milánkovich, Á. (2017). Passive extended double-sided two-way ranging algorithm for UWB positioning. Ubiquitous and Future Networks (ICUFN) 2017 Ninth International Conference, 482-487.
        https://doi.org/10.1109/icufn.2017.7993831

13. Kim, H. (2009). Double-sided two-way ranging algorithm to reduce ranging time. IEEE Communications Letters, 13(7), 486–488.
        https://doi.org/10.1109/LCOMM.2009.090093.

14. Sun, J.-P, & Jiang, E.-S. (2017). Spread spectrum positioning method under ranging plane constraint of projected mine tunnels.Journal of the China Coal Society, 42, 1339–1345.
        http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-MTXB201705034.htm

15. Vaganov, V. S. (2014). Multifunctional safety systems for underground mines. Mining Industry Journal, №3 (115), 25.

16. Vaganov, V. S. (2016). Analysis of methods of organization data networks for building modern MFSB in coal mines. Industry Safety, №3, 72‒81.

17.Narayanan, R., Liu A., Singerman, P., & Rangaswamy, M. (2018). Information elasticity in radar systems.Electronics Letters, 54 (17), 1049–1051.
       https://doi.org/10.1049/el.2018.0295

18. Churakov, P. P., Tychkov, A. Yu., & Alimuradov A. K. (2014). Study of analysis and signal processing methods: a tutorial in 2 parts: Part 1: Modern methods of speech processing. Izd-vo PGU.

19. Alimuradov, A.K., & Churakov, P.P. (2015). Obzor i klassifikacija metodov obrabotki rechevyh signalov v sistemah raspoznavanija rechi [Review and classification of speech signals processing methods in speech recognition systems]. Measurement. Monitoring. Management. Control, 2(12), 27–35.

20. Alimuradov, A. K., & Churakov, P. P. (2015). Pomehoustojchivyj adaptivnyj algoritm  segmentacii «signal/pauza» dlja sistem  raspoznavanija rechi [Noise-eliminating adaptive algorithm  of «signal/pause» segmentation  for speech recognition systems]. University proceedings. Volga region, 2 (34), 82‒94.

21. Bushey, R. (2013). System and method for processing speech. The Journal of the Acoustical Society of America, 133(5), 3219.

22. Alimuradov, A. K., & Churakov, P. P. (2016). Application of empiricalmode decomposition methods for speech signals filtering under intensive interference environment. Measuring. Monitoring. Management. Control, (1 (15)), 4‒14.

23. Alimuradov, A. K. (2017). Noise-robust processing algorithm of voice commands for voice control systems. Measuring. Monitoring. Management. Control, (1 (19)), 86‒92.

24. Yeh, J.-R., Shieh, J.-S., & Huang, N. E. (2010). Complementary ensemble empirical mode decomposition: A novel noise enhanced data analysis method. Advances in Adaptive Data Analysis, 2 (2), 135–156.
       https://doi.org/10.1142/s1793536910000422

25. Yastrebov, A. P., & Chabanenko, A. V. (2018, September). Quality Assurance of Hull Elements of Radio-Electronic Equipment by Means of Control System. In 2018 IEEE International Conference" Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies"(IT&QM&IS) (pp. 394-398). IEEE.
       https://doi.org/10.1109/itmqis.2018.8525049

26.Chernikova, E. & Belousov, A. & Gazizov, T. & Zabolotsky, A. (2019). Using reflection symmetry to improve the protection of radio-electronic equipment from ultrashort pulses. Symmetry, 11. 883.
       https://doi.org/10.3390/sym11070883

27. Drozd, O. & Kapulin, D. (2019). Formation of the integrated information environment of a radio-electronic equipment design. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies,293‒313.
       https://doi.org/10.17516/1999-494X-0137

28. Henrici, D. & Müller, P. (2008). Providing security and privacy in RFID systems using triggered hash chains. 6th Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, PerCom, 50‒59.
       https://doi.org/10.1109/percom.2008.67

29. Shvager, Yu., & Zaikina, D.(2018) Sposob poiska gornjakov v shahtah pri vozniknovenii avarijnyh situacij[The way to find miners in mines in case of emergency]. (Patent № 10553).

30. Zaikina, D. (2018). Sovershenstvovanie modeli obespechenija bezopasnosti predprijatij gornoj promyshlennosti [Improvement of the model for protection at the mining industry]. Collection of research papers of the National Mining University, 54, 354‒362.