№62-04

Обґрунтування параметрів техногенного родовища у внутрішньому відвалі при відкритій розробці розсипних родовищ

О.В. Ложніков1, Р.О. Дичковський1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:39-52

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.039

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Обґрунтування ефективних параметрів техногенних родовищ розміщених на території внутрішніх відвалів кар’єрів з розробки розсипних родовищ.

Методика дослідження. Аналітичний метод досліджень застосовувався при встановленні основних параметрів техногенних родовищ типу «внутрішній» і «зовнішній» відвал, з урахуванням їх потужності і об’єму. При встановлені ефективної кількості ділянок техногенних родовищ під час розробки розсипного родовища використовувався графічний метод досліджень.

Результати дослідження. Підтверджено, що зі збільшенням кількості ділянок техногенних родовищ від 1 до 10 для збереження супутньої сировини, загальна площа для їх розташування збільшиться на 5 – 8,5 % в залежності від потужності, у той час як об’єм транспортної роботи скоротиться у 4 рази. Встановлені параметри техногенних формувань при розробці розсипних родовищ дозволяють стверджувати, що оптимальною кількістю місць складування глини з вміщаючих порід руди є три ділянки техногенного родовища з потужністю від 10 до 20 м.

Наукова новизна. Встановлено вплив потужності техногенного родовища на його площу і довжину при розміщенні потенційної сировини у внутрішньому відвалі кар’єру. Встановлено залежність площ ділянок техногенного родовища при розташуванні супутніх корисних копалин у різних частинах внутрішнього відвалу по мірі посування фронту гірничих робіт. Визначено вплив кількості ділянок техногенних родовищ на середньозважений об’єм транспортної роботи за час експлуатації кар’єру.

Практичне значення. Визначено ефективну кількість ділянок складування техногенної сировини впродовж розробки розсипного родовища. Розроблено методику встановлення параметрів окремих техногенних родовищ і їх загальної площі за час експлуатації кар’єру. Встановлено об’єми гірничотранспортної роботи при формуванні різної кількості ділянок техногенного родовища у внутрішньому відвалі кар’єру.

Ключові слова: відкрита розробка, кар’єр, техногенне родовище, відвал, об’єм транспортної роботи, супутня сировина

Перелік посилань:

1.    Dychkovskyi, R. E., Vladyko, O. B., Maltsev, D., & Cabana, E. C. (2018). Some aspects of the compatibility of mineral mining technologies. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 33(4).
       https://doi.org/10.17794/rgn.2018.4.7

2.    Poulsen, B., Khanal, M., Rao, A. M., Adhikary, D., & Balusu, R. (2014). Mine overburden dump failure: a case study. Geotechnical and Geological Engineering, 32(2), 297-309.
       https://doi.org/10.1007/s10706-013-9714-7

3.    Adamczyk, J., Cała, M., Flisiak, J., Kolano, M., & Kowalski, M. (2013). Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec. Studia Geotechnica et Mechanica, 35(1), 3-17.
       https://doi.org/10.2478/sgem-2013-0001

4.    Pipatpongsa, T., Khosravi, M. H., & Takemura, J. (2013). Physical modeling of arch action in undercut slopes with actual engineering practice to Mae Moh open-pit mine of Thailand. In Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE18), Paris, France (pp. 943-946).

5.    Engel, J., Mihok, J., Rybar, R., & Tyulenev, M. (2018). Defining the Main Parameters of Hydro-Dumping at Open Pits. In E3S Web of Conferences (Vol. 41, p. 01004). EDP Sciences.
       https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184101004

6.    Chang, L. S., Yang, T. Y., & Deng, H. J. (2013). Disaster Prediction and Preventive Measures of Constructing a Waste Dump on an Abandoned Tailing Pond. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 405, pp. 2427-2430). Trans Tech Publications Ltd.
       https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.405-408.2427

7.    Wang, Z., Wang, J. G., & Lv, X. F. (2012). Stability analysis of water-filled dump slope under the couple effect of seepage and damage.
       http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.658.2048&rep=rep1&type=pdf

8.    Wang, J., & Chen, C. (2017). Three dimensional back analysis for stability of slope dumped on weak basement. Journal of China University of Mining & Technology, (3), 4.
       http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGKD201703004.htm

9.    Roy, I., Vyas, D., & Sengupta, S. (2014). A solution to dump slope stability problems of Tadkeshwar lignite opencast mine. In 5th Asian Mining Congress, The Mining Geological and Metallurgical Institute of India.
 https://www.researchgate.net/publication/319529754_A_SOLUTION_TO_DUMP_SLOPE_STABILITY_PROBLEMS_OF_TADKESHWAR_LIGNITE_OPENCAST_MINE