№63-01

Визначення параметрів суцільного техногенного родовища глин у внутрішньому відвалі кар’єру

Б.Ю. Собко1, О.В. Ложніков1, Р.О. Дичковський1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 63:7-16

https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.007

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

МетаОбґрунтування ефективних параметрів суцільного техногенного родовища глин на території внутрішнього відвалу кар’єра при відкритій розробці розсипних родовищ.

Методика дослідження. Аналітичний метод досліджень використовувався від час визначення основних параметрів суцільного техногенного родовища глин у внутрішньому відвалі кар’єру, з урахуванням потужності шару супутньої сировини, що складується. Графічний метод досліджень використовувався для визначення найбільш ефективної потужності суцільного техногенного родовища у внутрішньому відвалі кар’єру при відкритій розробці розсипного родовища.

Результати дослідження. Підтверджено, що зі збільшенням довжини секції техногенного родовища від 100 до 400 м, його фактична площа збільшується на 16 % з 52 до 63 га, у той час як об’єм робіт зі спорудження дамб зменшується в 1,6 рази з 10,3 до 6,7 млн м3. Встановлені параметри суцільного техногенного родовища під час розробки розсипних родовищ дозволяють стверджувати, що за показником об’єму робіт зі спорудження дамб найбільш ефективним є техногенне родовище потужністю 10 м, однак його застосування призведе до збільшення у 2,2 рази площі землі необхідної для розташування супутньої сировини у порівнянні з родовищем потужністю 20 м.

Наукова новизна. Встановлено залежності потужності та площі техногенного родовища від його ширини під час формування внутрішнього відвалу кар’єру. Встановлено залежності фактичної площі техногенного родовища і об’єму робіт зі спорудження дамб від довжини його секції, в яких розміщується супутня сировина для техногенних родовищ потужністю 10 і 20 м.

Практичне значення. Визначено ефективні параметри суцільного техногенного родовища в залежності від його потужності та об’єму супутньої сировини, що в ньому розміщується. Розроблено методики встановлення необхідної кількості секцій суцільного техногенного родовища, визначення об’єму робіт зі спорудження дамб і фактичної площі суцільного техногенного родовища у внутрішньому відвалі кар’єру.

Ключові слова: відкрита розробка, кар’єр, суцільне техногенне родовище, глина, відвал, супутня сировина

Перелік посилань:

 1. Dychkovskyi, R., Vladyko, O., Maltsev, D., & Cáceres Cabana, E. (2018). Some aspects of the compatibility of mineral mining technologies. Rudarsko-Geološko-Naftni Zbornik, 33(4), 73–82.
  https://doi.org/10.17794/rgn.2018.4.7
 2. Ложніков, О. В., & Дичковский, Р. О. (2020). Встановлення параметрів багатосекційного складу глин у внутрішньому відвалі кар’єру при комплексній розробці розсипних родовищ. Геотехнічна Механіка, 152, 263–274.
  https://doi.org/10.15407/geotm2020.152.263
 3. Koner, R., & Chakravarty, D. (2016). Characterisation of overburden dump materials: a case study from the Wardha valley coal field. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 75(3), 1311–1323.
  https://doi.org/10.1007/s10064-015-0830-x
 4. Adamczyk, J., Cała, M., Flisiak, J., Kolano, M., & Kowalski, M. (2013). Slope stability analysis of waste dump in sandstone open pit Osielec. Studia Geotechnica et Mechanica, 35(1), 3–17.
  https://doi.org/10.2478/sgem-2013-0001
 5. Poulsen, B., Khanal, M., Rao, A. M., Adhikary, D., & Balusu, R. (2014). Mine Overburden Dump Failure: A Case Study. Geotechnical and Geological Engineering, 32(2), 297–309.
  https://doi.org/10.1007/s10706-013-9714-7
 6. Chang, L. S., Yang, T. Y., & Deng, H. J. (2013). Disaster Prediction and Preventive Measures of Constructing a Waste Dump on an Abandoned Tailing Pond. Applied Mechanics and Materials, 405408, 2427–2430.
  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.405-408.2427
 7. Wang, Z., Lv, X., & Wang, J. (2012). Stability analysis of water-filled dump slope under the couple effect of seepage and damage. Disaster Advances, 5 (4), 816–821.
  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.658.2048&rep=rep1&type=pdf
 8. Pipatpongsa, T., Khosravi, M. H., & Takemura, J. (2013). Physical modeling of arch action in undercut slopes with actual engineering practice to Mae Moh open-pit mine of Thailand. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineer-Ing (ICSMGE18), 943–946.
  https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/943-946.pdf
 9. Engel, J., Mihok, J., Rybar, R., & Tyulenev, M. (2018). Defining the Main Parameters of Hydro-Dumping at Open Pits. E3S Web of Conferences, 41, 01004.
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184101004