№63-02

Дослідження параметрів системи розробки при проведенні розкривних робіт в умовах Мотронівсько – Аннівського розсипу

© Б.Ю. Собко1 , В.А. Кардаш1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 63:17-25

https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.017

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою досліджень є науково-технічне обґрунтування ефективних параметрів системи розробки при розробці розкривних порід родовища при різному розподілу річних об’ємів розкриву та за умови зміни довжини фронту гірничих робіт.

Методи дослідження - теоретичні та експериментальні; методи статистичного та системного аналізу; метод техніко-економічного аналізу для вибору ефективних технологічних схем розкривних робіт.

Результати дослідження. В результаті виконання роботи проведено аналіз параметрів системи розробки при розробці розкривних порід родовища титано-цирконієвих руд на Мотронівському ГЗК. Проведена порівняльна техніко-економічна оцінка можливих варіантів розвитку гірничих робіт при різній продуктивності розкривних роторних комплексів з врахуванням зміни довжини фронту гірничих робіт. Встановлено, що зменшення довжини фронту гірничих робіт на передовому розкривному уступі призводить до падіння продуктивності роторного комплексу та відбувається перерозподіл річних об’ємів  розкриву, зі зменшенням їх на передовому і збільшенням на надрудному уступах

Наукова новизна. Встановлена закономірність зміни параметрів системи розробки та застосування гірничотранспортних комплексів розробки розкривних порід в залежності від  величин потужностей розкривних порід, довжини фронтів розкривних і видобувних робіт, необхідних річних посувань фронту робіт.

Практичне значення. Виконані дослідження дозволяють вибрати раціональний варіант розвитку гірничих робіт з урахуванням необхідності виконання планових обсягів видобутку, можливої річної продуктивності комплексів машин безперервної дії, а також з урахуванням можливого розподілу висот розкривних уступів.Очікуваний техніко-економічний ефект виражається в зниженні собівартості розробки розкривних порід за рахунок застосування ефективного гірничо-технічного розкривного комплексу.

Ключові словарозсипні титано-цирконієві родовища, технологічні схеми, параметри системи розробки, кар'єрне поле, робоча зона кар'єра.

Перелік посилань:

  1. Новожилов, М. Г. (Ed.). (1971). Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Часть І.Москва: Недра.
  2. Собко, Б. Ю. (2008). Удосконалення технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих руд. Дніпропетровськ: НГУ.