№63-05

Результати досліджень твердіючої набійки зарядів вибухівки

Д.В. Савельєв1, І.А. Шайхлісламова1, А.А. Юрченко1, І.О. Лутс1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 63:49-60

https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.049

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Дослідження новоготвердіючого складу набійки шпурового заряду вибухівки, яка поліпшує якість вибуху, знижує рівень концентрації дрібнодисперсного пилу і забезпечує загальне зниження запиленості рудникової атмосфери, і, тим самим, поліпшить умови праці та безпеку робіт.

Методика досліджень. Дослідження проведені в лабораторних умовах на об'ємних моделях з використанням методу швидкісної фотореєстрації процесу в поєднанні з поляризаційно-оптичними дослідженнями напружень відповідно до апробованих методів руйнування твердих середовищ вибухом.

Результати досліджень. В об'ємних моделях з органічного скла при їх руйнуванні вибухом заряду вибухової речовини різної конструкції реєстрували виникнення і поширення хвиль напружень з використанням спеціального стенда з фотореєструючою установкою, імпульсною лампою, системами лінз. По замірах швидкостей детонації сумішей розраховувалися параметри вибухової речовини, що характеризують їх вплив на середовище.У пробурених зарядних порожнинах моделей формувалися різні конструкції зарядів. Встановлено, що набійка зтвердіючоюсумішшю на 20% збільшує час перебування її в шпурі в порівнянні з іншими конструкціями зарядів, створюючи надійне замикання продуктів детонації. Це підвищує ступінь використання енергії вибуху для руйнування гірського масиву, рівномірність його подрібнення, а також знижує обсяг викидання в гірничу атмосферу дрібнодисперсного пилу.

Наукова новизна. Розроблено методику визначення оптимальних складів, властивостей твердіючої суміші та технології її приготування. Показано, що набійка з твердіючою сумішшюзнижує обсяг викидання в гірничу атмосферу дрібнодисперсного пилу.

Практична значимість. Гострою проблемою для гірничих підприємств є рівномірність подрібнення гірського масиву, умови праці робочих при проведенні вибухових робіт в гірничих виробках в міцних породах, коли спостерігаються значні викиди в атмосферу пилу. Ці викиди утворюють не допущені по санітарнім нормам умови праці. Дана робота спрямована на розробку заходів, що забезпечують зменшення надходження в гірничу атмосферу найбільш пневмоконіозонебезпечного дрібнодисперсного пилу.

Ключові слова: набійка, шпурові заряди,енергія вибуху, твердіюча набійка, умови праці, дрібнодисперсний пил.

Перелік посилань:

 1. Ефремов, Э.И.,& Родак,Э.И. (1991). Роль забойки в запирании газообразных продуктов детонации. Повышение эффективности разрушения горных пород, 3-8
 2. Миндели, Э.О., Демчук, П.А., & Александров, Е.Е. (1968). Забойка шпуров. Недра
 3. Колесник,В.Е.,&Юрченко,А.А.(2010). Снижение пылегазовых выбросов при массовых взрывах в карьерах путем совершенствования конструкции забойки скважинных зарядов.Доклады Международного симпозиума «Неделя еколога - 2010», «Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения», 12-15 октября 2010 г., 10-11.
 4. Блинков, В.В., & Назаренко, С.В. (2005). Влияние забойки зарядов взрывчатых веществ на коэффициент трансформации энергии взрыва в горные породы. Науковий вісник Національного гірничого університету, 10, 10-13.
 5. Rai, R., Gupta, S. & Rattan, S. (2005).Determination of dust generation potential number using rock properties. Journal of Mines, Metals & Fuels, 53, 65-68.
 6. Ефремов, Э. И., Петренко, В. Д., & Кратковский, И. Л. (1993). О влиянии фракционного состава кварцсодержащих пород на содержание силикозоопасной пыли в продуктах их разрушения. In Доклады АН Украины (No. 5, pp. 45-49).
 7. Mukherjee, A. K., Bhattacharya, S. K., & Saiyed, H. N. (2005). Assessment of Respirable Dust and its Free Silica Contents in Different Indian Coalmines. Industrial Health, 43(2), 277–284.
  https://doi.org/10.2486/indhealth.43.277
 8. Дерев’янко,О.В.(2007).Оцінка стану та рекомендації щодо підвищення безпеки праці при буро-вибухових роботах в кар’єрах блочного каменю.Вісник ЖДТУ. Технічні науки,2(41),200-205
 9. Махмудов,Д.Р.(2017).Влияние конструкции забойки скваженных зарядовна эффективность дробления горных пород.Горный информационно-аналитический бюллетень. Научно-технический журнал, 4, 42-47.
 10. Голінько, В. І., Лебедєв, Я. Я., Савельєв, Д. В., Іщенко, К. С., & Кратковський, І. Л. (2014). Суміш для набійки шпурових зарядів (ПатентNo. 91042).
 11. Комир, В.М., Гейман, Л.М., Кравцов, В.С., & Мячина, Н.И. (1972). Моделирование разрушающего действия взрыва в горных породах. Наука.
 12. Голінько, В. І., Лебедєв, Я. Я., Савельєв, Д. В., Іщенко, К. С., & Кратковський, І. Л. (2014). Спосіб моделювання вибухового руйнування гірських порід (ПатентNo. 91043).