№63-04

Основні вимоги щодо запобігання забруднень і підтоплень дегазаційних трубопроводів і вакуум-насосів

С.П. Мінєєв1, В.М. Кочерга1, Л.А. Новіков1, О.О. Гулай2, А.А. Боднар2

1Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна

2 ПрАТ“Шахтоуправління “Покровське”, Покровськ, Україна

Сoll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 63:37-48

https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.037

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є аналіз технічних заходів зі зменшення забруднення шахтної дегазаційної мережі та вакуум-насосів твердими відкладами та скупченнями води. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі проведено аналіз джерел та причин забруднення дегазаційних газопроводів та вакуум-насосів. Розглянуті основні вимоги, які висуваються до пристроїв для запобігання забруднення шахтної дегазаційної мережі та вакуум-насосів, а також конструктивні схеми та принципи роботи цих пристроїв.

Результати. Аналіз джерел та причин забруднення дегазаційних газопроводів показує, що основними джерелами потрапляння пилу, шламу та води є дегазаційні свердловини. Місцеві тверді відкладення призводять до зменшення прохідних перерізів газопроводів до 30%. У місцях скупчень води спостерігаються втрати пропускної здатності газопроводів, які можуть досягати 50% розрідження, створюваного вакуум-насосами. Скупчення води призводять до виражених коливань газодинамічних параметрів у дегазаційних газопроводах. Розглянута характерна форма скупчення води. Представлені результати експериментальних досліджень зміни абсолютного тиску метаноповітряної суміші (МПС) в газопроводі зі скупченням рідкої фази. Викладено основні вимоги, які висуваються до дегазаційних газопроводів, умови експлуатації пристроїв, призначених для очищення МПС і відведення води, а також конструкційні особливості та принцип роботи цих пристроїв. Розглянута робота модуля для протинакипної обробки води.

Наукова новизна. Очищення МПС від дисперсної фази та відведення води з шахтної дегазаційної системи дозволяє здійснювати вибір режимів руху МПС по ділянкам газопровідної мережі в більш широкому діапазоні.

Практична значимість. Проведення технічних заходів щодо зниження забрудненості дегазаційної мережі та вакуум-насосів дозволяє зменшити витрати на очистку дегазаційних газопроводів, знизити витрату електроенергії на відведення МПС і підвищити ефективність дегазації.

Ключові слова: метаноповітряна суміш, дегазаційний газопровід, дегазаційна мережа, скупчення води, пристроїдля очищення.

Перелік посилань:

 1. Минеев, С.П., Рубинский, А.А., Витушко, О.В., & Радченко, А.В. (2010). Горные работы всложных условияхна выбросоопасных угольных пластах. Донецк: Східний видавничий дім.
 2. Мінєєв,С.П., Пимоненко, Д.М., Новіков, Л.А., & Слащов, А.І. (2019). Деякі особливості транспортування і переробки метаноповітряної суміші на вугільних шахтах. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 59, 98-107.
  https://doi.org/10.33271/crpnmu/59.098
 3. Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схем дегазації: СОУ 10.1.00174088.001-2004. (2004). Мінпаливенерго України.
 4. Правилабезпеки у вугільних шахтах: НПАОП 10.0-1.01-10. (2010). Держгірпромнагляд України.
 5. Минеев, С.П., Кочерга, В.Н., Наривский, Р.Н., Янжула, А.С., Колесников, А.Н., & Гордиевский, К.Н. (2016). Методология разработки противоаварийных мероприятий в проекте дегазации угольной шахты. Геотехнічна механіка, 127, 226-238.
 6. Потураев, В.Н., & Минеев, С.П. (1993). Пульсационные и волновые эффекты в горном массиве (1993). Киев: Наукова думка.
 7. Курносов, С.А., Макеев, С.Ю., Новиков, Л.А., & Константинова, И.Б. (2018). Концептуальные основы функционирования шахтных дегазационных систем. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 6(113),79-85.
  https://doi.org/10.30929/1995-0519.2018.6.79-85
 8. Новіков, Л.А. (2018). Обґрунтування параметрів безпечного функціонування дільничних дегазаційних трубопроводів вугільних шахт: Автореферат дис. канд. техн. наук. Дніпро.
 9. Правила проектування дегазації вугільних шахт та експлуатації дегазаційних систем: СОУ-П.(2020). Міністерство енергетики України.
 10. Новиков, Л.А. (2005). Использование водоотделителей в дегазационных системах угольных шахт. Геотехнічна механіка, 55, 270-275.