№68-07

Результати дослідження інноваційного потенціалу вугільних шахт в умовах диверсифікації

А.О. Хорольський1, Л.Я. Фомичова2, В.М. Почепов2, О.Р. Мамайкін2, В.В. Лапко2

Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Дніпро, Україна

2Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 68:81-94

https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.081

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Запропонувати новий методичний підхід щодо комплексної оцінки вугледобувних підприємств на основі оцінки технологічних схем з точки зору їх сприйняття до інновацій в умовах диверсифікації.

Методика. Для вирішення поставлених задач використано комплексний метод, який полягає у геометричній інтерпретації задачі визначення граничних параметрів технологічних схем, застосовуванні критеріальних оцінок для встановлення рівня ефективності виробництва та застосуванні комплексного показника економічної надійності.

Результати. Вперше запропоновано критерії оптимальності управління інноваціями у вугільній галузі, які враховують рівень організації інноваціями, організацію інноваційної виробничої системи, організацію інноваційного виробничого процесу. Розроблено комплексний показник «внутрішній потенціал технологічних мереж» – один з найважливіших параметрів оцінки стану вугільних шахт. Встановлено, що його формування – результат впливу комплексу факторів, що визначають ефективність підземного видобутку і, перш за все, властивість вугільної шахти – розвиток в просторі. Згідно з наведеною концепцією, політика оптимального управління підтримання потужності діючих шахт будується на оцінці запасів, що залишилися, обґрунтованому плануванні відтворення очисної лінії та відповідності виїмкової техніки умовам експлуатації. Підвищення концентрації виробництва досягається за рахунок перерозподілу запасів, що залишилися, і об'єднання шахт гірничими роботами, що дає можливість концентрувати ресурси на тих частинах шахтного поля, де ефект буде найбільшим. Основу моделювання таких задач становить система обмежень, позбавлена обов'язкових у минулому вимог забезпечення планових навантажень на шахту.

Наукова новизна. Аналіз показників ефективності технологічних схем вуглевидобутку і облік фактичної системи показників, що склалася, дозволили розробити рекомендації по використанню критеріїв оптимальності в організаційних завданнях оцінки потенціалу технологічної схеми шахти. В результаті виконання дослідження запропоновано нову систему, щодо управління інноваціями у гірничовидобувному комплексі.

Практична значимість. Запропоновані підходи можуть бути застосовані для комплексної оцінки вугільних шахт, що дозволить визначити рівень підтримки з боку держави, а також спрогнозувати рівень розвитку та концентрації гірничих робіт у просторі. Все це дозволить здійснювати ефективне управління основними виробничими ресурсами для підвищення потенціалу технологічних схем вуглевидобутку та зниження рівня збитковості державних вугільних шахт.

Ключові слова: інновації, мінімальні витрати, обсяг виробництва, інвестиції, економічна надійність, ефективність, простір.

Перелік посилань

 1. Khorolskyi, A., Hrinov, V., Mamaikin, O. & Demchenko, Yu. (2019). Models and methods to make decisions while mining production scheduling. Mining of Mineral Deposits, 13(4),53-62.
  https://doi.org/10.33271/mining13.04.053
 2. Khorolskyi, A., Mamaikin, O., Medianyk, V., Lapko, V., & Sushkova, V. (2021). Development and implementation of technical and economic model of the potential of operation schedules of coal mines. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 16(18), 1890-1899.
 3. Гріньов, В. Г., & Хорольський, А. О. (2019). Оптимальне проектування параметрів гірничозбагачувальних підприємств для раціонального освоєння цінних родовищ України. Физико-технические проблемы горного производства, (21), 128-145.
  https://doi.org/10.37101/ftpgp21.01.008
 4. Klippel, A.F., Petter, C. O., & Antunes Jr, J. A. V. (2008). Management Innovation, a way for mining companies to survive in a globalized world. Utilities Policy, 16(4), 332-333.
 5. Bryant, P. (2015). The case for innovation in the mining industry. Clareo. Chicago, EUA, 14.
 6. Gruenhagen, J.H., & Parker, R. (2020). Factors driving or impeding the diffusion and adoption of innovation in mining: A systematic review of the literature. Resources Policy, 65, 101540.
 7. Aznar-Sánchez, J.A., Velasco-Muñoz, J.F., Belmonte-Ureña, L.J., & Manzano-Agugliaro, F. (2019). Innovation and technology for sustainable mining activity: A worldwide research assessment. Journal of Cleaner Production, 221, 38-54.
 8. Endl, A., Tost, M., Hitch, M., Moser, P., & Feiel, S. (2019). Europe's mining innovation trends and their contribution to the sustainable development goals: Blind spots and strong points. Resources Policy, 101440.
 9. Gruenhagen, J. H., & Parker, R. (2020). Factors driving or impeding the diffusion and adoption of innovation in mining: A systematic review of the literature. Resources policy, 65, 101540.
  https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101540
 10. Milanez, B., & de Oliveira, J.A.P. (2013). Innovation for sustainable development in artisanal mining: Advances in a cluster of opal mining in Brazil. Resources Policy, 38(4), 427-434.
 11. Zhang, L., Wang, J., & Feng, Y. (2018). Life cycle assessment of opencast coal mine production: a case study in Yimin mining area in China. Environmental Science and Pollution Research, 25(9), 8475-8486.
 12. Betrie, G.D., Sadiq, R., Morin, K.A., & Tesfamariam, S. (2013). Selection of remedial alternatives for mine sites: A multicriteria decision analysis approach. Journal of environmental management, 119, 36-46.
 13. Bakhtavar, E., Shahriar, K., & Mirhassani, A. (2012). Optimization of the transition from open-pit to underground operation in combined mining using (0-1) integer programming. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 112(12), 1059-1064.
 14. Sabour, S.A., & Dimitrakopoulos, R. (2011). Incorporating geological and market uncertainties and operational flexibility into open pit mine design. Journal of Mining Science, 47(2), 191-201.
 15. Hrinov, V.G., & Khorolskyi, A.A. (2018). Improving the Process of Coal Extraction Based on the Parameter Optimization of Mining Equipment. E3S Web of Conferences, Ukrainian School of Mining Engineering, 60, 1-10.
 16. Krzak, M. (2013). The Evaluation Of An Ore Deposit Development Prospect Through Application Of «The Games Against Nature» Approach. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 30(6), 1350029.
 17. Iphar, M. E. L. İ. H., & Goktan, R. M. (2006). An application of fuzzy sets to the diggability index rating method for surface mine equipment selection. International journal of rock mechanics and mining sciences, 43(2), 253-266.
 18. Gonen, A., Malli, T., & Kose, H. (2012). Selection of ore transport system for a metalliferous underground mine. Archives of Mining Sciences, 57(3), 779-785.
 19. Khorolskyi, A., Hrinov, V., Mamaikin, O., & Fomychova, L. (2020). Research into optimization model for balancing the technological flows at mining enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 201, p. 01030). EDP Sciences.
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101030
 20. Bazaluk O, Ashcheulova O, Mamaikin O, Khorolskyi A, Lozynskyi V and Saik P (2022) Innovative Activities in the Sphere of Mining Process Management. Front. Environ. Sci. 10:878977
  https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.878977
 21. Salli, S., Pochepov, V., & Mamaykin, O. (2014). Theoretical aspects of the potential technological schemes evaluation and their susceptibility to innovations. In Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining(pp. 491-496)
 22. Adamchuk, A., Shustov, O., Panchenko, V., & Slyvenko, M. (2019). Substantiation of the method of determination the open-cast mine final contours taking into account the transport parameters. Collection of Research Papers of the National Mining University, 59, 21–32.
  https://doi.org/10.33271/crpnmu/59.021
 23. Pavlychenko, A., Adamchuk, A., Shustov, O., & Anisimov, O. (2020). Justification of dump parameters in conditions of high water saturation of soils. Technology Audit and Production Reserves, 6(3(56)), 22–26.
  https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.218139
 24. Хорольський А.О., Почепов В.М., Лапко В.В., Салі В.С., Мамайкін О.Р. (2021). Розробка моделі оптимізації параметрів вугільних шахт в умовах диверсифікації. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (64), 99-111.
  https://doi.org/10.33271/crpnmu/64.099
 25. Хорольський А.О., Френцель Е.В., Мамайкін О.Р. (2021). Розробка моделі відтворення внутрішніх резервів вугільних шахт. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, (65), 77-87.
  https://doi.org/10.33271/crpnmu/65.077

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot