№68-08

Дослідження у вихровій установці сушіння, доподрібнення та видалення із залізного сурику хлоровмісних домішок

І.М. Чеберячко1, Є.О. Кириченко1, Ю.І. Чеберячко1, О.П. Трофимова1, О.О. Шустов1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 68:95-102

https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.095

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Підвищення якості залізного сурику шляхом його доподрібнення та видалення з нього хлоровмісних домішок. Розробка технологічної  схеми для вирішення цих питань з використанням вихрових апаратів та визначення оптимальних параметрів її роботи.

Методика дослідження полягає у аналізі показників якості, отриманих на експериментальній установці в якій використовуються закручені потоки для до подрібнення та нагріву концентрату до 350-250 °С з його витримкою в бункері 1,5-2,0 години.

Результати дослідження. На експериментальній установці отримані оптимальні параметри її роботи, які дають можливість визначити механізм переміщення вологи всередині частинок концентрату і її випаровування та видалення з нього в навколишнє середовище шкідливих домішок. Представлені результати поєднання операцій здрібнення твердої фази та її сушки у вихровому потоці з наступною витримкою залізного сурику в бункері при сталих температурах. Графічно представлені результати впливу температури термообробки у вихровому апарату на ступінь видалення хлоровмістних речовин із залізного сурику. Доведено, що у процесі доподрібнення у вихровому апараті при пилоуловлюванні у циклонах готового продукту та витримці його в бункерах при сталій температурі з’являться можливість збереження характерного термодинамічного стану залізного сурика при якому стимулюються масообміні міжфазні процеси при взаємодії часток, що сприяє активному виділенню з нього хлоровмістних домішок. Визначені оптимальні температури та час витримки залізного сурику в бункерах готового продукту, що зменшує в ньому вміст хлоровмісних домішок та покращує його якість.

Наукова новизна. Встановлено залежності ступеню видалення хлоровмісних речовин із залізного сурику від температури термообробки у вихровому апараті.

Практичне значення. Визначено основні робочі параметри сушіння, доподрібнення та параметри процесу, при яких буде проходити активне видалення шкідливих домішок з концентрату сурику, яке дозволить покращити його якість та збільшити асортимент продукції, що випускається.

Ключові слова: вихрова установка,залізний сурик, сушіння, подрібнення, сепарація, збагачення, хлоровмісні речовини, шкідливі домішки.

Перелік посилань

  1. Чеберячко, І.М., Дерюгин, В.Г., Чеберячко, Ю.И., & Пустовой Д.С. (2011). Исследование процесса сушки продуктов обогащения в вихревых аппаратах. Збагачення корисних копалин: Наук.-техн.зб., 47(88),157-160.
  2. Чеберячко, І.М., & Дерюгин, В.Г. (2001). Про вплив аеродинамічних параметрів пилегазового потоку на процес руйнування матеріалу в вихровому млині. Збагачення корисних копалин: Наук.-техн.зб., 11(52),110-113.
  3. Чеберячко, І.М., Дерюгін, В.Г., & Чеберячко, Ю.І. (2006). Патент України 124248. Державне патентне відомство України.
  4. Чеберячко, Ю.І., Чеберячко, І.М., Кириченко, Є.О.,  & Самуся, В.І. (2021). Патент України 124248. Державне патентне відомство України.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot