№69-15

Дослідження закономірностей процесів формування поверхневого шару при електроіскровому легуванні

О.О. Богданов1, В.А. Козечко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 69:172-178

https://doi.org/10.33271/crpnmu/69.172

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Визначення раціональних параметрів процесу електроіскрового легування деталі із сталі 40Х різними видами електродів. Вимірювання товщини нанесеного шару з використанням координатно-вимірювальної машини Mora Primus 564 на підприємстві замовника. Дати рекомендації щодо використання режимів обробки електроіскрового легування у виробничому процесі при відновленні деталей.

Методи досліджень базуються на ефективних способах обробки металевих поверхонь та технології отримання змінених шарів шляхом електроіскрової обробки. Вимірювання ґрунтувалися на теоретичній метрології при моделюванні інструментальних похибок засобів вимірювань, теоретичних засадах технології приладобудування та машинобудування. Під час проведення вимірювань використовувалась координатно-вимірювальна машина Mora Primus 564.

Результати досліджень. Електроіскрове легування одна з найпоширеніших технологій роботи з металом, яка відрізняється високою точністю та продуктивністю. Крім того, забезпечується висока міцність зчеплення шару, що наноситься, з матеріалом основи, а сам процес простий у здійсненні технологічних операцій і має низьку енергоємність. Проведено аналіз основних факторів, що впливають на якість поверхневого шару при обробці. Експериментально досліджено процес електроіскрового легування зразка із сталі 40Х. Під час проведення експериментів використовувалося сучасне контрольно-вимірювальне устаткування та методики вимірювань.

Наукова новизна. Вперше визначено раціональні режими електроіскрового легування ванадієм, титаном та вольфрамом деталі зі сталі 40Х. Встановлено залежність товщини нанесеного шару від режимів обробки різним матеріалом електрода. Дано рекомендації щодо режимів легування у виробничому процесі для сталі 40Х.

Практичне значення. Проведені у виробничих умовах експериментальні дослідження з електроіскрового легування зразка із сталі 40Х дозволили виявити основні закономірності формування поверхневого шару та сформулювати рекомендації щодо отримання покриття певної товщини. Це дозволить відновити зношену поверхню деталі чи зміцнити нову.

Ключові слова: електроіскрове легування, товщина поверхневого шару, координатно-вимірювальна машина, матеріал електрода, режими легування.

Перелік посилань

1. Тарельник,В.Б. (1997). Комбинированные технологии электроэрозионного легирования. Техника.

2. Чичинадзе,А.В., Браун,Э.Д., & Буше,Н.А.(2001). Основы трибологии (трение, износ, смазка). Машиностроение.

3. Лазаренко Б.Р. (1951). Способ нанесения металлических покрытий(PatentNo. 89993).

4. Верхотуров, А.Д., & Николенко, С.В. (2010). Классификация, разработка и создание электродных материалов для электроискрового легирования. Упрочняющие технологии и покрытия,2, 13-22.

5. Ярков, Д.В. (2004). Формирование функциональных покрытий методом ЭИЛ с применением электродных материалов из минерального сырья Дальневосточного региона. Дис. канд. техн. наук: 05.02.01.

6. Богданов, А.А., Процив, В.В., Пацера, С.Т., & Дербаба, В.А. (2020). Алгоритм выбора електрода при электроискровом легировании деталей. Вісник ХНАДУ, 88, 113-118.
https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2020.88.1.113

7. Богданов, А.А., & Закора, В.В. (2019). Выбор рациональной стратегии измерения деталей на координатно-измерительной машине MoraPrimus564. Збірник наукових праць НГУ, 57, 88-96.
https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.088

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

390581
Сьогодні
За місяць
Усього
994
4228
390581