№69-14

Петрографічні і хіміко-технологічні особливості вугільних пластів нижнього карбону світи С12 кальміуської брили

В.С. Савчук1, В.Ф. Приходченко1, Є.В. Дементьєва1, Д.В. Приходченко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 69:159-171

https://doi.org/10.33271/crpnmu/69.159

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Встановити петрографічні і хіміко-технологічні особливості вугілля пластів світи С12 Кальміуської брили.

Методика. Для виконання поставлених завдань використані загальнонаукові і прикладні методи дослідження. За допомогою петрографічних методів детально вивчені макроскопічна і мікроскопічна характеристика складу вугілля, визначені ступінь його відновленості і метаморфізму. За допомогою хімічних та технологічних методів надана всебічна характеристика складу та якості вугілля. Застосування сучасних методів аналізу й інтерпретації дозволило надати вугільним пластам узагальнену характеристику, виявити особливості їх складу та якості.

Результати. Вперше виявлено регіональні («провінційні») особливості складу та якості вугілля світи С12 для Піденного Донбасу. На площі Кальміуської брили визначено їх типовий петрографічний склад. Встановлено, що вугілля світи С12 відрізняється від вугілля світи С13 як за валовим петрографічним складом, так і за мацеральним складом. Крім того, вони характеризуються різним ступенем відновленості. Доведено, що у стратиграфічному розрізі, від пластів нижньої світи до пластів верхньої світи кількість мацеральних груп інертиніту та ліптиніту збільшується, а групи вітриніту зменшується. Визначені латеральні закономірності зміни складу та якості вугілля. Встановлено, що для вугілля світи С12 у порівняні з вугіллям світи С13 характерні більш високі значення сірчистості, теплоти згоряння, товщини пластичного шару та індексу Рога. Елементний склад вугільних пластів світи С12 характеризується більшими значеннями вмісту вуглецю та водню і значно меншими значеннями кількості кисню. Виявлено зміни у петрографічному складі вугілля нижнього карбону.

Наукова новизна. Уперше встановлено зміни типового петрографічного складу вугілля у стратиграфічному розрізу нижнього карбону Південного Донбасу, які вказують на різні умови формування торфовищ.

Практична значимість. З’ясовані регіональні («провінційні») особливості вугілля регіону, визначені латеральні та стратиграфічні зміни показників його складу та якості, встановлено марочний склад вугілля за новим діючим стандартом в Україні, розрахована технологічна цінність вугілля світи С12.

Ключові слова: вугілля, петрографічний склад, нижній карбон, Південний Донбас, Кальміуська брила.

Перелік посилань.

1. Савчук, В.С. (2006). Нижньокарбонове вугілля України: склад, якість та основні напрями його раціонального використання.Автореф. дис на здобуття д-ра геол.наук.

2. Савчук,В.С.(2006).Основні промислові петролого-технологічні типи нижньокарбонового вуглеутворення на території України. Науковий Вісник НГАУ, 7, 29-31.

3. Savchuk, V., Prykhodchenko, V., Prykhodchenko, D., & Tykhonenko, V.(2021).Comparative characteristics of the petrographic composition and quality of coal series С12 and С13 of the Prydniporovia Block.Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 145-152.
https://doi.org/10.15421/112113

4. Іванова,А.В., & Зайцева,Л.Б. (2014).Роль геодинаміки в торфонакопичення та формуванні речовинно-петрографічного складу вугілля Західного Донбасу. Тектоніка і стратиграфія,41, 40-48.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

284638
Сьогодні
За місяць
Усього
124
1371
284638

slot gacor slot online idn slot