№69-13

Геологічні особливості газоконденсатних родовищ з додатковим приростом запасів газу

В.В. Лукінов1, К.А. Безручко1, А.А. Каргаполов1, М.О. Гладка1, В.А. Богомаз2

1 Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна

2 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 69:144-158

https://doi.org/10.33271/crpnmu/69.144

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є встановлення спільних рис й характерних особливостей геологічних умов залягання та розробки газоконденсатних родовищ Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), на яких отримано приріст запасів газу, з подальшим використанням цих показників в якості прогнозно-оціночних.

Методика. Визначалися вік промислових горизонтів, тип колектору, тип покладу, наявність соляних відкладів, глибина покрівлі покладу, режим покладу, поверх газоносності, підрахункова товщина колекторів та їх сумарна товщина на родовищі, початковий пластовий тиск, початкові запаси газу, обсяги перевищення початкових запасів газу; розраховувався максимальний геостатичний тиск, встановлювався мінімальний пластовий тиск газу до його стрибка зростання або стабілізації; розраховувалось значення тиску ущільнення колекторів покладу та встановлювався зв’язок між ефективним тиском у покладі та міцністю пористого пісковику-колектору; встановлювались спільні риси й характерні особливості геологічних умов ГКР з додатковими ресурсами, серед яких обираються прогнозно-оціночні показники.

Результати. Проведено детальний аналіз відомих газових та газоконденсатних родовищ України. Як об’єкт дослідження обрано газоконденсатні родовища Машівсько-Шебелинського газоносного району ДДЗ. Залучення додаткових обсягів газу пояснюється надходженням газу з новоутворених техногенних колекторів, що сформувалися під дією геомеханічного чинника в процесі тривалої розробки родовища. Формування техногенних колекторів відбулося за рахунок ущільнення основного колектору, деформації породної товщі та розущільнення порід, що залягають вище, розвитку процесу тріщиноутворення, збільшення проникності і підвищення їх газовіддачі.

Наукова новизна. Встановлено, що потужність поверху газоносності, площа структури та сумарна товщина продуктивних горизонтів характеризують перспективний об’єм газоносної структури, який дозволяє дати орієнтовно прогнозну кількісну оцінку отримання додатковихзапасів газу.

Практична значимість. Урахування геомеханічного чинника, відкриває перспективу отримання додаткових промислових припливів газу на пізніх стадіях розробки газових та газоконденсатних родовищ, шляхом прогнозування геологічних умов утворення покращених вторинних фільтраційно-ємнісних властивостей, сприятливих для формування техногенних покладів газу.

Ключові слова: газові родовища, геомеханічний чинник, техногенний колектор.

Перелік посилань

1. Кривуля, С.В. (2014). Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини. ТО Ексклюзив.

2. Атлас родовищ нафти і газу України. В 6 т. Т. III: Cхідний нафтогазоносний регіон(1999). Українська нафтогазова академія.

3. Булат, А.Ф., Лукінов, В.В., Безручко, К.А., & Приходченко, О.В. (2020). Вплив геомеханічних процесів на пластовий тиск при тривалій експлуатації газових родовищ. Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ, 4 (77), 62-76.

4. Лукинов, В. В., & Пимоненко, Л. И. (2008). Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса:монография. Наук. думка.

5. Булат, А.Ф., Лукинов, В.В., & Безручко, К.А. (2017). Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах :монография.Наукова думка.

6. Булат, А.Ф., Лукинов, В.В., Безручко, К.А., Круковський, О.П., & Круковська, В.В. (2018). Геомеханічний чинник надходження додаткових обсягів вільного метану при експлуатації газових родовищ. Доповіді НАН України, 8, 25–35.

7. Булат, А.Ф., Круковський, О.П., Круковська, В.В., & Безручко, К.А. (2018). Чисельне моделювання геомеханічних і фільтраційних процесів, що відбуваються в породному масиві при відпрацюванні газових родовищ. Доповіді НАН України, 9, 28-34.

8. Добрынин, В.М. (1970). Деформация и изменение физических свойств коллекторов нефти и газа:монография.Недра.

9. Гоптарьова, Н.В. (2003). Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних свердловин нафтогазових родовищ внутрішньої зони передкарпатського прогину. Автореф. дис. канд. геол. наук. І.-Ф. НТУ нафти і газу.

10. Яланський, А.О., Сапунова, І.А., Слащов, А.І., & Новіков, Л.А. (2014). Обґрунтування вихідних параметрів для моделювання геомеханічних процесів в задачах оцінки безпеки підтримання гірничих виробок. Геотехнічна механіка, 119,282-295.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

284662
Сьогодні
За місяць
Усього
148
1395
284662

slot gacor slot online idn slot