№71-20

Системний підхід при вирішенні задач оптимального управління двостадіальними технологічними лініями

І.В. Новицький1, В.В. Слєсарєв1, Ю.О. Шевченко1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 71:211-216

https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.222

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою цієї роботи є дослідження та оптимізація процесів проектування та оперативного управління двостадіальною технологічною лінією.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано комплексний підхід, який полягає у формалізації та аналізі задач оперативного управління та проектування технологічних ліній. Для визначення оптимального співвідношення між граничними пропускними здібностями стадій технологічних ліній застосовані методи теорії ймовірностей, що передбачають обробку математичних моделей випадкових величин.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність використання системного комплексного підходу при управлінні двостадіальними технологічними лініями, що передбачає спільний розгляд задач проектування та оперативного управління. Розглядаються три оптимізаційні завдання, що розрізняються у своїй постановці вихідними даними, цілями та параметрами оптимізації. Це завдання конструкторської оптимізації при створенні обладнання, завдання оптимального проектування технологічних схем та завдання оптимального оперативного управління. Для досягнення глобального оптимуму за економічним критерієм ці три види завдань слід розглядати комплексно, у взаємному зв'язку. У цій роботі виконано у загальному вигляді формалізація подібного комплексного завдання для двостадіальних технологічних схем та зазначено підходи до її вирішення. Запропоновано методику вирішення таких задач засновану на інформації про питомі витрати ресурсу та про характеристики потоку матеріалу, що переробляється.

Наукова новизна. Виконано постановку комплексної задачі оптимізації функціонування двостадіальних технологічних ліній, що враховує проблеми вибору складу обладнання та оперативного управління та запропоновано підхід  до її вирішення.

Практичне значення. Запропонований підхід дозволяє знайти оптимальне рішення комплексної задачі управління та проектування двостадіальних технологічних ліній з погляду економічного критерію.

Ключові словасистемний підхід, двостадіальна технологічна лінія, оптимальне керування, комплексний підхід, питомі експлуатаційні витрати, оперативне управління.

Перелік посилань

1. Сокур, М.І., Білецький, В.С, Відмідь, І.А., & Робота, Є. М. (2020). Рудопідготовка (дроблення, подрібнення, класифікація): монографія. Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського.

2. Новицький,І. В., & Ус,С. А. (2017). Сучасна теорія керування: навч. посіб. Національний гірничий університет.
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150797

3. Попович,М. Г., & Ковальчук,О. В. (2007). Теорія автоматичного керування: підручник. Київ: Либідь.

4. Гнєденко,Б. В. (2010). Курс теорії ймовірностей. Київський університет.

5. Білецький,В. С. (2013). Мала гірнича енциклопедія. Донецьк: Східний видавничий дім.

6. Сдвижкова, О.О, Бугрим, О.В., Бабець, Д.В., & Іванов, О.С. (2015). Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики в гірництві: : навч. посіб. Національний гірничий університет.
https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146618

7. Новицький,І. В., Слєсарєв,В. В., & Малієнко,А. В. (2021). Основні принципи організації пошукових процедур при управлінні процесом самоздрібнювання в барабанних млинах. Збірник наукових праць НГУ, 66, 245-253.
https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.245

8. Novitskiy I., & Shevchenko Y. (2018). Method of extreme control for ore self-crushing mills. Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017), 1(4), 207-211.
https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156579

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

284666
Сьогодні
За місяць
Усього
152
1399
284666

slot gacor slot online idn slot