2021, №65

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

https://doi.org/10.33271/crpnmu/65

 

С.Ф. Власов, С.Є. Тимченко, Є.В. Молдаванов
Аналіз геологічних умов та особливостей будови пісковиків, які залягають у покрівлі розроблюваних вугільних пластів в умовах шахт Західного Донбасу

О.С. Кучин, О.А. Згама, А.С. Баришніков
Аналіз точності визначення об’ємів корисних копалин на складах з використанням сучасних прикладних програм

Є.Є. Павлов, Е.В. Фесенко, А.І. Новак
Підвищення стійкості гірничих виробок шляхом перерозподілу навантаження на рамне кріплення

Є.Є. Павлов, Е.В. Фесенко, А.І. Новак
Вплив величини пустот закріпного простору аркового кріплення на стійкість гірничих виробок

П.Б. Саїк
Методика адаптації результатів лабораторних досліджень при газифікації вугілля щодо натурних умов

Е.В. Фесенко, Є.Є. Павлов, А.І. Новак
Вплив основних гірничо-геологічних та гірничотехнічних параметрів на процеси руйнування порід у підошві гірничих виробок

Е.В. Фесенко, Є.Є. Павлов, А.І. Новак
Оптимальний несучий профіль для рамного кріплення

А.О. Хорольський, Е.В. Френцель, О.Р. Мамайкін
Розробка моделі відтворення внутрішніх резервів вугільних шахт

Д.В. Лаухін, О.В. Бекетов, Ю.С. Слупська, Є.О. Бабенко, Н.О. Ротт, В.Е Дитюк
Металографічний аналіз потенційних ділянок зародження руйнування зони термічного вливу низьковуглицевих сталей після лазерного зварювання

О.Ю. Лоскутов, В.В. Овсяников, В.В. Проців, В.У. Григоренко
Процес експандування в технологіях виробництва труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів та металознавчі аспекти його використання

В.В. Проців, В.А. Козечко, В.А. Дербаба, О.О. Богданов
Сучасні полімерні матеріали та технології в 3D-прінтингу

В.П. Франчук, Д.В. Лаухін, К.А. Зіборов, Н.О. Ротт, С.О. Федоряченко
Вплив теплофізичних процесів, що відбуваються в зоні рухомого контакту, намеханічні властивості поверхневого шару матеріалів

Н.В. Зуєвська, Л.В. Шайдецька, В.Є. Губашова, М. Алталабані
Оптимізація параметрів геотехнічних споруд для стабілізації напружено деформованого стану масивів

А.О. Ігнатов, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв, В.В. Яворська, О.О. Дмитрук, С.О. Шипунов
Основні особливості бурових робіт при спорудженні викривлених свердловин

А.В. Бубліков, О.О. Бойко, Є.К. Воскобойник, І.Ю. Колисниченко
Автоматичне керування температурою у приміщенні будівлі з використанням комбінованого регулятора

С.А. Красовський, О.С. Ковров, І.І. Клімкіна
Фіторемедіація вугільних відвалів Західного Донбасу

Н.М. Максимова, Д.С. Пікареня, В.В. Кацевич, О.В. Орлінська, І.В. Чушкіна, Т.К. Макарова, Г.В. Гапіч
Вплив відвалу розкривних порідгранітного кар'єру на якість ґрунтівприлеглих територій

М.В. Фортуна, О.О. Борисовська
Оцінка забруднення водного середовища мікропластиком

А.В. Муліна, А.В. Павличенко
Дослідження впливу автотранспорту на тепловий режим територій прилеглих до автомобільних шляхів

 

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

320689
Сьогодні
За місяць
Усього
110
5672
320689