2019, №57

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

https://doi.org/10.33271/crpnmu/57

А.А. Адамчук, О.О. Шустов, А.О. Шустова, В.А. Тертишний
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРИ ДОРОБЦІ ГЛИБОКИХ КРУТОСПАДНИХ РОДОВИЩ

І.О.Садовенко, О.В. Інкін, Н.І. Деревягіна, Ю.В. Хрипливец
Геолого-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНої ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

П.Б. Саїк, В.Г. Лозинський, В.С. Фальштинський, М.С. Демидов, К.А. Ганушевич
ДОСЛІДЖЕННЯМАТЕРІАЛЬНО-ТЕПЛОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУГАЗИФІКАЦІЇВУГІЛЛЯ

В.І. Симоненко, С.С. Савенков
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОБУВНИХ РОБІТ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ БОРТУ НЕРУДНОГО КАР`ЄРА КРУТИМИ ШАРАМИ

Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗРОБКИ ОБВОДНЕНОГО КАР’ЄРУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПЛАВУЧОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ

В.С. Фальштинський, О.Г. Кошка, В.І. Сулаєв
СТЕНДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СВЕРДЛОВИННОЇ ПІДЗЕМНОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ (СПГВ)

В.В. Фомичев, В.О. Соцков
ПРОВЕДЕННЯ І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ СЕКЦІЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ КРІПЛЕННЯ

О.О. Богданов, В.В. Закора
ВИБІРРАЦІОНАЛЬНОЇСТРАТЕГІЇВИМІРЮВАННЯДЕТАЛЕЙНАКООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙМАШИНІMORA PRIMUS 564

Б.В. Моркляник, В.Г. Шаповал, О.В. Халимендик, О.М. Іваськевич, В.М. Лавренюк
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД В ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

А.В. Бубліков
АЛГОРИТМ ФАЗИФІКАЦІЇ ВХІДНОЇ ВЕЛИЧИНИ СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ ВИДОБУВНОГО КОМБАЙНА ЗА ГІПСОМЕТРІЄЮ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА

Л.І. Мещеряков, О.М. Галушко, О.І. Сироткіна, О.Т. Демідов
РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАНІВ БАРАБАННИХ МЛИНІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АДАПТИВНОГО РЕЗОНАНСУ

О.В. Безщасний. О.В. Столбченко
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПРОМИСЛОВОЇ МЕХАНІЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

М.М. Біляєв, І.В. Калашніков, В.А. Козачина, О.В. Берлов
МАТЕМАТИЧНІ І ДИСКРЕТНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ АВАРІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

М.М. Біляєв, Т.І. Русакова
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНГРЕДІЄНТІВ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВНУТРІШНІХ МАЙДАНЧИКІВ

В.І. Голінко1, Д.В. Савельєв1, І.М. Чеберячко1, Д.С. Пустовой
ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ПИЛУ ПРИ ПРОХОДЦІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГІЇ ВИБУХУ

А.В. Павличенко, Ю.В. Бучавий, О.В. Ангурець, П.В. Хазан
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

А.А. Юрченко, Д.В. Кулікова, О.О. Дмитрук, Л.М. Чеберячко, І.М. Безп’ятий
УТИЛІЗАЦІЯ БІОГАЗУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

 

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

320689
Сьогодні
За місяць
Усього
110
5672
320689