2023, №73

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

https://doi.org/10.33271/crpnmu/73

 

М.Р. Глуховеря, І.К. Младецький

Розрахунок кількості реагенту-збирача що подається в пульпу при флотації

М.М. Кононенко, О.Є. Хоменко, А.В. Косенко

Нова методика визначення параметрів буропідривних робіт для проведення горизонтальних і похилих гірничих виробок

О.М. Коптовець, Л.Н. Ширін, В.В. Яворська, А.О. Герасименко

Ідентифікація та дослідження характеристик фрикційних коливань у гальмі

В.В. Руських, В.І. Сулаєв

Методика прогнозування якісних показників вугілля в межах виїмкового стовпа

П.Б. Саїк, Д.В. Янкін

Аналіз технологій отримання водню та перспективи розвитку в Україні

А.А. Адамчук, О.О. Шустов, М.М. Калашник

Вдосконалення експлуатації хвостового господарства на гірничо-збагачувальних комбінатах

С.В. Шевченко

Аналіз та закономірності розподілу каменесамоцвітної сировини у тектонічних структурах України

І.В. Бельмас, Д.Л. Колосов, О.І. Білоус, Г.І. Танцура, С.В. Онищенко, П.В. Черниш

Дослідження напружено-деформованого стану гумотросового каната з тросами різної жорсткості при розтягу

І.В. Бельмас, Д.Л. Колосов, С.В. Онищенко, О.І. Білоус, Г.І. Танцура, П.В. Черниш

Напружений стан гумотросового тягового органа порушеної структури з урахуванням нелінійної залежності деформування гумової оболонки

Д.О. Довгаль

Розробка математичної моделі просторового руху інструменту узагальненої схеми бурового виконавчого органу суцільного руйнування

З.В. Сазанішвілі, І.В. Вернер

Вплив параметрів формоутворення методом селективного лазерного плавлення на якість виробів

О.О. Бойко, Є.К. Воскобойник, Ю.І. Чеберячко, А.В. Бубліков

Перспективи автоматизації процесу керування тепловим комфортом

Д.В. Славінський, В.В. Ткачов, О.О. Бойко, Ю.І. Чеберячко

Вдосконалення моделі динаміки тиску в масці моторизованого фільтрувального респіратора як об'єкта керування

А.В. Ужеловський, В.О.Ужеловський, В.С. Ткачов, Г.ВКравець

Нейроконтролерне регулювання натягу конвеєрної стрічки

Г.І. Гайко, А.Л. Ган, О.В. Ган, Я.А. Симоненко, Д.В. Хлевнюк

Обґрунтування склепінчастих конструкцій станцій київського метрополітену в умовах мілкого закладання

В.С. Гаркуша, С.І. Симонов, С.М. Гапєєв

Визначення параметрів сухих будівельних сумішей на основі гіпсу та полімерних добавок

Н.В. Зуєвська, Л.В. Шайдецька, Т.В. Косенко, Ж.А. Гуцуляк

Застосування інженерних заходів для стабілізації ґрунтового схилу

В.Я. Грудз, І.Ф. Дудич

Математичне моделювання пульсацій у промивальній рідині

В.М. Сліденко, Л.К. Лістовщик, А.В. Сірик

Статистичні характеристики інжекції рідини струминним насосом в процесі видобутку вуглеводнів

В.Є. Колесник, О.О. Борисовська, І.В. Монюк

Аналіз визначальних чинників екологічної небезпеки та заходів по її зниженню в системі «котельня – споживачі тепла – довкілля»

В.Є. Колесник, Ю.В. Бучавий, К.В. Лясов

Визначення площ контакту зовнішніх поверхонь й об’ємів пористого простору масиву металургійних шлаків при оцінюванні їх екологічної небезпеки

П.К. Ломазов, А.В. Павличенко, Ю.В. Бучавий

Удосконалення методологічних підходів до розвитку системи спостереження за забрудненням атмосферного повітря в агломераціях

Т.І. Русакова, Ю.В. Войтенко

Прогнозування ризику виникнення хронічних захворювань у населення від забруднення повітряного середовища викидами гірничо-металургійного підприємства

О.В. Садовой, О.В. Клюєв, Ю.В. Сохіна

Синтез спостерігача моменту навантаження асинхронного електроприводу з векторним керуванням

В.С. Хілов, С.І. Федоров

Безсенсорне вимірювання моменту опору та потужності в електроприводі постійного струму

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

320681
Сьогодні
За місяць
Усього
102
5664
320681