2018, №56

Hamyi Yu. V.
 
 
Hryhoriev I. Ye., Hryhoriev Yu. I., Usachov V. E., Yevtushenko M. S.
 
 
Korsunskyi H. Ya., Konoplova O. O.
 
 
Kurliak A. V., Sobolev V. V., Ustymenko E. B., Balakyn O. A.
 
 
Melnychenko N. P.
 
 
Sadovenko Y. A., Ynkyn A. V., Dereviahyna N. Y., Khryplyvets Yu. V.
 
 
Skachkov A. A., Zhukov S. A.
 
 
Sobko B. Yu., Lozhnikov O. V.
 
 
Stovpnyk S. M., Han A. L., Shaidetska L. V.
 
 
Strilets O. P., Pcholkin H. D., Mekshun M. R.
 
 
Kravets V. V., Ziborov K. A., Bas K. M.,  Krivda V. V.,  Fedoriachenko S. O.
 
 
Protsiv V. V., Ziborov K. A., Krivda V. V., Fedoriachenko S. O., Vanzha H. K.
 
 
Ternovaia E. V., Muzyka L. V., Zhukova E. A.
 
 
Kozhevnykov A. A., Chernyshov D. V.
 
 
Naumenko N. A.
 
 
Dreshpak A. S.
 
 
Khalymendyk A. V., Shashenko A. N., Shapoval V. H., Solodiankyn A. V., Storchak H. H.
 
 
Bublikov A. V.
 
 
Us S. A., Stanyna O. D.
 
 
Beliaev N. N., Kalashnykov Y. V., Beliaeva V. V., Berlov A. V.
 
 
Biliaiev M. M., Rusakova T. I.
 
 
Cheberiachko S. I., Yavorska O. O., Cheberiachko Yu. I., Sotskov V. O.
 
 
Yurchenko A. A., Kulikova D. V.