№68-10

Визначення впливу відстані транспортування сировини на продуктивність автосамоскидів при будівництві автомобільних доріг

Б.Ю. Собко1, О.В. Ложніков1, О.В. Трегуб1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 68:115-123

https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.115

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Встановлення залежності продуктивності автосамоскидів від відстані транспортування будівельної сировини з кар’єрів при будівництві нових автомобільних доріг.

Методика дослідження. Аналітичний метод дослідження використовувався при теоретичних узагальненнях і формулюванні висновків досліджень. Графічний метод застосовувався для наочного співставлення результатів дослідження при транспортуванні будівельної сировини для спорудження полотна автомобільних доріг на різні відстані. Розрахунково-конструктивний та порівняльний методи дозволили визначити вплив відстані транспортування заданого об’єму будівельної сировини на продуктивність і кількість транспортного устаткування.

Результати дослідження. Встановлено, що залежність продуктивності автосамоскидів від відстані транспортування є степеневою при перевезенні будівельної сировини з кар’єрів для спорудження полотна автомобільної дороги. Встановлено, що основною відмінністю запропонованої методики розрахунку продуктивності автосамоскидів від існуючих є врахування фактору зміни швидкості руху транспортного засобу на різних ділянках траси від кар’єру до об’єкту будівництва. Встановлені результати в подальшому дозволять визначити ефективну відстань транспортування вторинної сировини з рудних кар’єрів для будівництва доріг у порівнянні з використанням піску з кар’єрів нерудних корисних копалин.

Наукова новизна. Встановлено залежність продуктивності автосамоскидів для спорудження автомобільного полотна нової дороги від відстані транспортування визначеного об’єму будівельного піску з кар’єру. Визначено, що при збільшенні відстані транспортування у 16 разів з 10 до 160 км, продуктивність автосамоскиду Ford Trucks 4142D зменшується у 8,7 разів з 202,1 до 23,5 тис. т/рік, а Ford Trucks 3542D у 8,6 разів з 250,2 до 29,1 тис. т/рік.

Практичне значення. Отримані результати досліджень дозволяють встановити необхідну кількість автосамоскидів для спорудження полотна автомобільної дороги з залученням піску з кар’єрів рудної сировини. Встановлені параметри можуть бути використані при розробці методики визначення економічно доцільної відстані транспортування вторинної сировини з рудних кар’єрів для підвищення ефективності ресурсозберігаючих технологій будівництва автомобільних доріг.

Ключові слова: будівництво автомобільної дороги, автосамоскид, продуктивність устаткування, відстань транспортування, будівельна сировина.

Перелік посилань

 1. ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво».(2015). Мінрегіонбуд України.
 2. Білятинський, О.А., Заворицький, В.Й., Старовойда, В.П., & Хом’як, Я.В. (1997). Проектування автомобільних доріг: Підручник. Ч. 1, 2. (О.А. Білятинський, Я.В. Хом’як. (За ред.)) Вища шк.
 3. Radziszewska-Zielina, E., Kania, E., & Śladowski, G. (2018). Problems of the selection of construction technology for structures in the centres of urban agglomerations. Archives of Civil Engineering, 64(1), 55 – 71.
  https://doi.org/10.2478/ace-2018-0004
 4. Islam, R., Nazifa, T. H., Yuniarto, A., Uddin, A. S., Salmiati, S., & Shahid, S. (2019). An empirical study of construction and demolition waste generation and implication of recycling. Waste Management, 95, 10-21.
  https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.05.049
 5. Galetsky, L.S., Gryshchenko, S.G., & Remezova, E. A. (2009). Complex use of the titanium ore potential of Ukraine. Titanium,1,4–7.
 6. Система проектної документації для будівництва. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення: ДСТУ Б А.2.4-29:2008. (2009). Мінрегіонбуд України.
 7. Білятинський, О.А., & Старовойда, В.П. (2003). Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг. Вища освіта.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot