№68-11

Визначення сили опору руху стрічки по ставу трубчастого стрічкового конвеєра 

Р.В. Кірія1, А.М. Смірнов1, Л.А. Новіков1

1Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 68:124-134

https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.124

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою роботи є дослідження впливу основних параметрів трубчастого стрічкового конвеєра на опір руху стрічки по роликоопорах конвеєра.   

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися методи теорії тонких пружних оболонок та методи механіки сипких середовищ. 

Результати. Аналіз конструктивних особливостей промислових конвеєрів показує, що сила опору руху стрічки по роликоопорах трубчастого конвеєра більше ніж у стрічкового конвеєра з жолобчастою стрічкою, що пов’язано с впливом складової сили опору, викликаної деформацією вантажу. Розроблено математична модель опору руху стрічки по роликоопорах трубчастого стрічкового конвеєра. Отримана аналітична залежність сили опору руху стрічки по роликоопорах від параметрів конвеєра, властивостей стрічки та вантажу, а також від ступеня заповнення стрічки вантажем. Наведено результати розрахунку коефіцієнту опору руху стрічки від ступеня заповнення при різній силі натягу стрічки, радіусу роликів і коефіцієнту внутрішнього тертя вантажу. Встановлено, що зі збільшенням ступеня заповнення трубчастого стрічкового конвеєра, натягу стрічки та радіусу роликів, коефіцієнт опору руху стрічки зменшується, а при збільшенні коефіцієнта внутрішнього тертя сипучого вантажу та циліндричної жорсткості стрічки, навпаки, збільшується. 

Наукова новизна. Вперше на основі теорії тонких пружних циліндричних оболонок та механіки сипких середовищ розроблена математична модель опору руху стрічки по роликоопорах трубчастого стрічкового конвеєра. Встановлено аналітична залежність сили опору руху стрічки по роликоопорах від основних параметрів конвеєра, стрічки та властивостей сипучого вантажу.

Практична значимість. Результати досліджень дозволяють в залежності від основних параметрів конвеєра, властивостей стрічки і сипучого вантажу, що транспортується, визначити опір руху стрічки по роликоопорах трубчастого стрічкового конвеєра. Це дозволяє за рахунок вибору параметрів роликоопор і стрічки зменшити потужність приводу.

Ключові слова: трубчастий конвеєр, стрічка, сила опору, роликоопора, вантаж.

Перелік посилань

 1. Loeffler, F.J. (2000). Pipe / Tube Conveyors - a modern method of bulk materials transport Bulk Solids Handling, 20(4), 431−435.
  https://www.researchgate.net/publication/293631779_Pipetube_conveyors
 2. Монастырский, В.Ф., Максютенко, В.Ю., &Кирия, Р.В. (2010). Эффективность работы ленточных конвейеров на горных предприятиях. Геотехнічна механіка, 88, 185–191.
 3. Кирия, Р.В., & Ларионов, Н.Г. (2014). Определение сил сопротивления движению ленты по роликоопорам ленточного конвейера, обусловленных деформацией груза. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 44, 43–53.
 4. Guo, Y., Wang, S., Hu, K., & Li, De. (2016). Optimization and experimental study of transport section lateral pressure of pipe belt conveyor. Advanced Powder Technology, 27(4), 1318–1324.
  https://doi.org/10.1016/j.apt.2016.04.026
 5. Kiriia, R., & Mishchenko, T. (2019). Determination of the maximum allowable distance between the roller conveyors of a tubular belt conveyor. E3S Web of Conferences,International Conference Essays of Mining Science and Practice, 109, 1–10.
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900035
 6. Тимошенко, С.П., &Войновский-Кригер, С. (1963). Пластины и оболочки. Физ.-мат. литература.

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

183109
Сьогодні
За місяць
Усього
75
2152
183109

slot gacor slot online idn slot