2022, №69

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

https://doi.org/10.33271/crpnmu/69

 

В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Д.С. Малашкевич, В.В. Сушкова
Сучасний стан і перспективи розвитку водневої енергетики

О.В. Інкін, Н.І. Деревягіна, П.П. Волк, Ю.В. Хрипливець
Оцінка параметрів роботи сховища газа у неоднорідному водоносному пласті

К.М. Ковбик
Визначення виходу фракційного матеріалу при руйнуванні мартитових руд струменями води в залежності від напряму їх зрізання

М.М. Кононенко, О.Є. Хоменко, А.В. Косенко
Чисельне моделювання лінії найменшого опору при підриванні зарядів

Є.В. Семененко, О.О. Медведєва, В.Ю. Медяник, А.С. Івлев, Б.О. Блюсс
Обґрунтування верхньої межі утворення укосу при намиві ярусів хвостосховища

Є.С. Руднєв, М.І. Антощенко, Е.М. Філатьєва, М.В. Філатьєв
Вплив вмісту кисню на прояв небезпечних властивостей вугільних шахтопластів

Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков
Визначення напряму розвитку фронту гірничих робіт при відпрацюванні пересіченої балками поверхні кар’єрного поля

В.С. Фальштинський, П.Б. Саїк, Р.О. Дичковський, В.Г. Лозинський, М.С. Демидов
Аспекти впровадження акумулюючих енергосистем у техногенному просторі вугільних шахт

В.П. Черняков, Д.С. Жмура, Г.Д. Пчолкін, М.О. Чебанов
Методика визначення фактичних параметрів кутів повороту стріли драглайну ЕШ 10/70 в умовах нової схеми відпрацювання кар’єрів вогнетривких глин ПрАТ «Веско»

І.І. Чоботько
Дослідження обробки розчинами натрієвої групи палаючих відходів вуглевидобутку на взаємодію з навколишнім середовищем

В.І. Тимощук, Є.А. Шерстюк
Комплексна оцінка стану гідротехнічних споруд Ладижинської ТЕС у зв’язку з їх рекострукцією

П.М. Баранов, О.В. Сливна, Б.М. Жук
Експертна оцінка великих партій бурштину

В.В. Лукінов, К.А. Безручко, А.А. Каргаполов, М.О. Гладка, В.А. Богомаз
Геологічні особливості газоконденсатних родовищ з додатковим приростом запасів газу

В.С. Савчук, В.Ф. Приходченко, Є.В. Дементьєва, Д.В. Приходченко
Петрографічні і хіміко-технологічні особливості вугільних пластів нижнього карбону світи С12 кальміуської брили

О.О. Богданов, В.А. Козечко
Дослідження закономірностей процесів формування поверхневого шару при електроіскровому легуванні

А.В. Бубліков, В.І. Шевченко, В.В. Надточий, Д.С. Яцюк, Н.С. Прядко 
Модифікований алгоритм автоматичного керування видобувним комбайном за навантаженням двигуна приводу різання

Я.В. Ярошенко, О.В. Бобров, Д.В. Ципленков
Огляд стану електроенергетики України

А.О. Ігнатов, І.К. Аскеров
Вивчення можливостей застосування ударних імпульсів при спорудженні свердловин

А.О. Ігнатов, Б.Т. Ратов, Я.С. Ткаченко, С.О. Шипунов, С.І. Ветошка
Розробка методичних та конструктивних основ буріння свердловин із застосуванням нових типів доліт

О.Ф. Камишацький, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв
До питання удосконалення технології приготування бурових розчинів за рахунок гідродинамічної кавітації

Л.Н. Ширін, Р.Р. Єгорченко, В.О. Таран
Моніторинг та оперативний контроль утвореннягазових гідратів у дегазаційних газопроводах

М.М. Біляєв, О.В. Берлов, В.А. Козачина, В.В. Цуркан
Математичне моделювання забруднення повітря в робочому приміщенні

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

390568
Сьогодні
За місяць
Усього
981
4215
390568