2018, №55

Анісімов О. О.

Формування бортів глибокого кар’єру крутими шарами


Бойко В. В., Кузьменко А. О., Богуцький С. Ю.

Сейсмічна безпека короткосповільненого масового вибуху по оцінці окремого свердловинного заряду


Жуков С. А., Луценко С. А.

Определение объемов вскрышных работ при увеличении производительности карьера по руде


Зубко С. А., Петлёваный М. В.

Экономическая целесообразность оптимизации параметров системы разработки рудной залежи в неустойчивых вмещающих породах


Панченко В. В., Ткаченко Л. В., Романенко А. В.

Аналитический метод расчета организации отвалообразования при доставке горной массы автотранспортом


Прокопенко В. І., Череп А. Ю., Пілова Д. П.

Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосовно теперішньої кон’юнктури ринку


Симоненко В. І., Черняєв О. В., Гриценко Л. C., Черняєва О. В.

Технологічні параметри розробки нерудних кар’єрів з вивезенням сировини конвеєрним транспортом при внутрішньому відвалоутворенні


Скачков А. А.

Просторова спрямованість енергії комбінованих свердловинних зарядів за диференційованого енергонасичення масиву порід


Собко Б. Ю., Ложніков О. В.

Систематизація кар’єрів нерудних корисних копалин україни придатних до безвибухової розробки


Собко Б. Е., Кардаш В. А.

Условия применения роторного комплекса при разработке вскрышных пород обводнённой Мотроновской россыпи


Собко Б. Ю., Чебанов М. О.

Вплив физико-механічних властивостей гірських порід на ширину заходки екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів


Судаков А. К., Колосов Д. Л., Судакова Д. А.

Результаты внедрения термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов буровых скважин


Фальштинський В. С., Дичковський Р. О., Кононенко М. М., Юрченко К. О., Edgar Cáceres Cabana

Використання вторинних і відновлювальних ресурсів у гірничому енерго-хімічному комплексі (ГЕХК)


Федоренко С. О., Жуков С. О., Заярський Р. С., Тітов Д. А.

Конверсійні перспективи гзк за умов об’єднання межевих кар’єрних полів рудного родовища


Бойко В. В., Ган А. Л., Ган О. В.

Ущільнення просадкових ґрунтів вдосконаленими зарядами малої щільності


Гавриш А. B., Колосов Д. Л.

Гасіння подовжніх коливань та оптимізація параметрів розміщення уповільнювачів коливань в баках пального рідинних ракет – носіїв


Гавриш A. В., Колосов Д. Л.

Чисельне моделювання гідроударних явищ та їх гасіння в трубопроводах під тиском промислового призначення


Демченко Ю. І., Соцков В. О., Сулаев В. І., Михайлик С. В.

Дослідження впливу технологічних чинників на процеси фільтрації в зонах порушених гірничими виробками


Дербаба В. А.

Неопределенность измерений при контроле геометрических параметров зубчатых колес


Захарова Л. М., Назимко І. В.

Комплексний підхід до вирішення проблеми переходу малоамплітудного порушення


Колосов Д. Л., Самуся В. І., Білоус О. І., Бобильова І. Т.

Напружено-деформований стан плоского тягово-несучого органа підйомно-транспортної машини з урахуванням впливу комплексу чинників


Налисько Н. Н.

Параметры распространения ударных воздушных волн через сопряжения протяженных каналов


Прядко Н. С., Музыка Л. В., Терновая Е. В.

Регрессионный анализ экспериментальных результатов работы струйной измельчительной установки с акустическим мониторингом


Савченко Ю. В.

Прогресивний буровий інструмент з високим ресурсом та властивостями


Ширін Л. Н., Коровяка Є. А., Посунько Л. М., Расцвєтаєв В. О., Шаріна B. C.

Поширення області ефективного застосування підвісних монорейкових доріг в умовах відпрацювання похилих вугільних пластів


Кожевников А. А., Науменко Н. А.

Определение скважности трубчатого фильтра с круглой перфорацией


Коряшкіна Л. С., Михальова О. О., Свіріпа Б. Р., Череватенко А. П.

Інтерактивна карта оптимального мультиплексного розбиття заданого регіону


Мищенко И. И., Зуска А. В.

Априорная оценка точности некоторых параметров аффинного преобразования плоских прямоугольных координат


Назимко В. В., Захарова Л. М., Чеснокова О. В.

Дослідження нестаціонарної динаміки газовиділення навколо гірничої виробки


Біляєв М. М., Славінська О. С., Кириченко Р. В.

Чисельне моделювання відсоса забрудненого повітря біля автомагістралі


Беляев Н. Н., Калашников И. В., Машихина П. Б.

Численная модель для решения сопряженных задач в проблеме загрязнения атмосферного воздуха


Біляєв М. М., Лемеш М. В., Савіна О. П., Цуркан В. В.

Біологічне очищення стічних вод в аеротенках


Біляєв М. М., Русакова Т. І.

Прогноз локальних зон забруднення біля автомагістралі з урахуванням рослинності


Голінько В. І., Дубенчук М. Є., Чеберячко С. І., Радчук Д. І., Яворська О. О.

Дослідження захисних властивостей півмаски РПА з протиаерозольними фільтрами різних виробників


Клименко Т. К., Ступак А. Г., Гупало С. Ф.

Біолого-екологічні особливості інвазивного виду Acer Negundo l. в урбофітоценозах промислового міста


Колесник В. Є., Павличенко А. В., Холоденко Т. Ф.

Комплексне оцінювання рівня екологічної небезпеки технологій буропідривних робіт із застосуванням емульсійних вибухових речовин в кар’єрах


Малковски П., Тимошенко Е., Халимендик А.

Качество угля и его влияние на эмиссию пыли в атмосферу при его сжигании


Тищук В. Ю., Ковальова І. Б.

Розробка засобу очистки коксових газів від сірководню


Чеберячко С. І., Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Книш І. М.

Проблеми перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

320681
Сьогодні
За місяць
Усього
102
5664
320681