2020, №61

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

https://doi.org/10.33271/crpnmu/61

 

Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков

Встановлення факторів впливу на вибір технологічної схеми розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ

А.В. Курляк

Визначення підпалювання дослідного зразка запобіжної емульсійної вибухової речовини IV класа

О.О. Масик, О.С. Кучин, О.В. Бєліченко

Дослідження кутових параметрів процесу зрушення при повторній підробці в умовах Західного Донбасу

С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, А.В. Яворський, М.М. Наумов, М.Ю. Іконніков

Розробка системи безпечної праці на гірничих підприємствах

О.В. Черняєв

Обґрунтування раціональної глибини розробки нерудних родовищ скельних корисних копалин з внутрішнім відвалоутворенням

Я.Т. Шаварський

До питання підвищення ефективності роботи очисних виробок на пологих пластах

В.І. Бондаренко, О.В. Філоненко

Аналіз накопичення та впливу металургійних шлаків на навколишнє природне середовище

Ю.В. Войтенко, О.Г. Левицька

Підвищення екологічної безпеки селітебних територій в зонах інтенсивного забруднення атмосферного повітря

О.С. Ковров, В.В. Омельченко, А.М. Козаченко

Аналіз хімічного перетворення забруднюючих речовин в атмосфері урбанізованих та промислових територій

В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, І.В. Монюк

Оцінка ресурсозберігаючого та екологічного ефектів в системі «котельня– споживачі тепла – довкілля» від утеплення зовнішніх стін будинків

А.В. Павличенко, Ю.В. Бучавий, А.С. Халак

Прогнозування рівнів забруднення атмосферного повітря при проведенні буро-вибухових робіт на залізорудних кар’єрах

К.А. Зіборов, Н.О. Ротт, Т.О. Письменкова, С.О. Федоряченко

Якість як об’єкт управління сучасним промисловим виробництвом

В.В. Кухар, О.Г. Курпе

Визначення реологічної подоби свинцю та сталей для плоскої гарячої прокатки

Д.В. Лаухін, Л.М.Дадіверіна, О.М. Твердохліб, І.М. Мацюк

Аналіз застосування в будівельному виробництві адитивних технологій 3D-друку

А.Ю. Журавель

Обоснование расширения зон применения новых буровых коронок в технологиях горного производства

Ю.Г. Кравченко, В.А. Дербаба, Д.В. Смагін

Визначення і взаємозв’язок кутів зсуву і тертя при стружкоутворенні

В.Д. Петренко, Н.И. Нетеса, А.Л. Тютькин, Е.В. Громова, П.С. Кириченко

Математические модели в задачах водоснабжения и водоотведения

В.В. Чигиринський, О.Г. Науменко, О.В. Овчинников

Нові підходи до рішення плоских задач механіки суцільного середовища в полярних координатах з викорстанням методу аргумент функцій

 

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

377616
Сьогодні
За місяць
Усього
115
23016
377616